Aktuellt från FAS-föreningen

Hjälp till att hjälpa Ukrainska barn på flykt

2022-03-11
FAS-föreningens systerorganisation Fundacja Archipelag i Krakow, Polen, vädjar om stöd i hjälparbetet för de ukrainska flyktingar som nu kommer till P…

Viktigt att undersöka öronen vid misstanke om FASD

2022-02-10
En genomgång av studier som rapporterar förekomst av funktionella och strukturella öronavvikelser hos barn som exponerats för alkohol under fostertide…

Bör FASD erkännas som diagnos?

2021-11-08
Med jämna mellanrum diskuteras huruvida paraplybeteckningen fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, bör erkännas som en diagnos. Frågan har åter aktua…

Internationella FASD-dagen

2021-09-09
Den 9 september är den internationella FASD-dagen. Den nionde dagen i den nionde månaden valdes som en påminnelse om riskerna med att dricka alkohol u…

Alkoholskadade barn

2021-08-31
1 av 100 barn föds med fosterskador av alkohol och men för livet. En del av dem omhändertas av socialtjänsten och placeras i familjehem eller på HVB.

Familjehem till barn med FAS – mycket jobb och mycket kärlek

2021-08-31
Kristian föddes med FAS, den allvarligaste formen av alkoholrelaterade fosterskador och kom till sitt familjehem endast 3 månader gammal.

Det här är Lukas

2021-08-09
Lukas fick funktionsnedsättningen FAS på grund av att hans biologiska mamma drack alkohol under graviditeten. Han föddes i Polen 1996 och bodde sina t…

FASD i regeringens nya strategi för ANDTS

2021-05-28
I regeringens förslag för förnyad strategi för politiken avseende ANDTS 2021-2025 tas alkohol- och drogers skadeverkningar på det ofödda barnet upp or…

FAS-föreningen till ”Malou efter tio”

2021-04-15
Karl och Katarina Wittgard representerade FAS-föreningen i Malou efter 10 måndagen 19/4 2021 med anledning av boken Medfödda alkoholskador hos barn so…

Var med och stöd FAS-föreningens arbete - bli medlem!

2021-03-25
FAS-föreningen är den enda organisation i Sverige som specifikt arbetar med frågor som rör problematiken kring alkohol- och drogrelaterade fosterskado…
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev