FAS-föreningen med på prestigefylld internationell konferens om FASD

Som representanter för FAS-föreningen i Sverige deltog verksamhetsansvarig Katarina Wittgard och fil.dr Jenny Rangmar vid EUFASD6, den sjätte europeiska konferensen om FASD. Konferensen pågick 11:e till 14:e september i Arendal, Norge och lockade cirka 250 åhörare, forskare och FASD-experter från hela världen.

Syftet med konferensen var att föra samman europeiska forskare, folkhälsoarbetare och FAS-relaterade ideella organisationer för att dela kunskap och främja samarbeten. Presentationerna handlade om den senaste utvecklingen över hela världen, men med tonvikt på europeiska erfarenheter.

Att nätverka, få nya och återuppta gamla kontakter, är en stor del av behållningen vid de europeiska FASD-konferenserna. I år träffade vi till exempel dem som håller på att starta upp en FAS-förening i Norge och vi gavs tillfälle att utbyta erfarenheter. Från Sverige deltog även fyra personer från Rosenlunds barnhälsovårdsteam och Beroendecentrum i Stockholm som vi kommer att hålla kontakt med framöver. 

Konferensen inleddes högtidligt av neuropsykolog Gro Løhaugen, the European FASD Alliance ordförande Diane Black samt ordföranden för den vetenskapliga planeringskommittén Jon Skranes. Sen följde ett digert program som innehöll presentationer om:

  • Senaste forskningen om FASD i Europa 
  • Folkhälsa och förebyggande åtgärder 
  • Diagnos och intervention 
  • Konsekvenser för rättvisa och politik 

Bland de som gav starkast intryck var professor Susan Astley Hemingway som pratade om skillnader mellan de diagnostiska riktlinjer som finns idag och om behovet av konsensus kring dem. Den kanadensiska forskaren Catherine Lebel presenterade sin forskning om intressanta perspektiv på hjärnans tillväxt hos barn med prenatal alkoholexponering.  

Det var även extra intressant att lyssna på de presentationer som handlade om hur vi framöver kan använda teknologi för att identifiera och behandla FASD. Ph.D Ed Riley från San Diego, USA, visade hur man kan använda en smartphone-app som han har tagit fram för bedömning av ansiktsdragen vid misstanke om FASD. Ph.D Sarah N. Mattson, även hon från San Diego, USA presenterade sin intressanta forskning om två webbaserade verktyg som har visats vara effektiva vid screening för FASD.   

Jenny Rangmar, Dr. Svetlana Popova | Katarina Wittgard, Gro Løhaugen

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev