Krav på stöd till barn med alkoholskador följs dåligt i Danmark

I Danmark får regioner kritik för att de inte följer de riktlinjer som Socialstyrelsen satt upp. I Sverige finns inga krav över huvud taget på att barn med alkoholskador ska utredas och följas upp. Det är högt på tiden att Svenska Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för det!

Han föddes två veckor för tidigt. Han var underutvecklad och kunde inte äta normalt. Senare i livet hade han svårt i skolan eftersom han snabbt tappade koncentrationen. Även en enkel resa till ett köpcentrum är outhärdlig för Dan Qvist eftersom det känns som ett bombardemang av sinnesintryck.

Som tur var fick han tidigt rätt diagnos, vilket gjorde att hans fosterfamilj, förskola och skola kunde ge bästa möjliga hjälp.

Dan Qvist är ett av de cirka 300 danska barn som årligen föds av kvinnor som har missbrukat alkohol under graviditeten.  

En studie från danska Socialstyrelsen visar att det är stor skillnad på vilken hjälp regionerna erbjuder dessa barn från födelsen. 

– Det kan göra att barnen i vissa regioner inte får rätt hjälp, säger Helle Rotbøll Randløv, tjänsteman på Socialstyrelsen. Risken är att barnen inte får den utredning de behöver. De kan riskera att få andra diagnoser, bli missförstådda och få ett svårt liv. Vi måste förstå att dessa barn finns och behöver särskild hjälp.

Värst är det i Region Själland, där familjemottagningarna enligt Socialstyrelsen inte erbjuder några insatser för att utreda och följa upp alkoholskadade barn från födelsen tills de är 18 år.

Anne Louise Bischoff är ordförande i danska barnläkares yrkesorganisation, Danska Pediatric Society, och hon riktar skarp kritik mot de regioner i Danmark som inte erbjuder stöd och arbetar systematiskt med att utreda och följa upp barn med alkoholskador. 

– Det är ett problem att det inte finns ett liknande utbud över hela landet säger Anne Louise Bischoff. Barnen ska behandlas lika, oavsett var de bor.

- I Sverige är situationen ännu sämre, säger Katarina Wittgard från FAS-föreningen. Här finns inga krav över huvud taget på att barn med alkoholskador ska utredas och följas upp. Det är högt på tiden att svenska Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för vården och krav på uppföljning av alkoholskadade barn! 

Läs hela artikeln här >>

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev