Fokus FAS 2 – Programmet är ute!

Välkommen till en heldagskonferens om alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD den 14 november i Stockholm och digitalt. Nu är kursprogrammet ute. 

Missade du konferensen Fokus FAS i februari? Då har du chansen 14 november! Huvudtalare är Professor Raja Mukhjerjee, England samt Docent Frida Dangardt, Göteborg. Dagen modereras av Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi. 

Konferensen vänder sig i första hand till dig som är läkare eller psykolog och kliniskt verksam inom barnmedicin, barnneuropsykiatri och barnneuropsykologi, men även du som arbetar inom närliggande professioner är välkommen att delta.  

Säkra snarast din plats för att delta i Stockholm eller digitalt! Konferensen är kostnadsfri. Antalet platser i Stockholm är begränsat, först till kvarn gäller. 

Program 

Barns livsvillkor – ett centralt område för en god och jämlik hälsa  
Marie Risbeck, enhetschef, enheten för alkoholprevention på Folkhälsomyndigheten.  

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge  
Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi och överläkare vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus.  

FASD in a wider neurodevelopmental context, Lessons from the UK  
Raja Mukherjee, professor, psykiater, specialist på vuxna med inlärningssvårigheter. 

Översikt – historik, teratologi, epidemiologi och förlopp till vuxen ålder  
Magnus Landgren, docent, barnneurolog. 

Psykologens utredning – utvecklingsneurologi och neuropsykiatri  
Leif Svensson, neuropsykolog. 

Ögon- och synfunktion hos barn och ungdomar med FASD  
Marita Andersson Grönlund, Professor i medicinsk vetenskap.  

Hur gick det för de alkoholskadade barnen?  
Jenny Rangmar, Fil. dr, psykologi.  

Prenatal substance exposure, secondary disabilities and Nordic FASD collaboration  
Niina-Maria Nissinen, doktorand vid Tammerfors universitet i Finland. 

Att leva med FAS/FASD  
Ett samtal tillsammans med personer med egen erfarenhet av FAS/FASD.  
Milan Bojanic, förälder  
Elisabeth Sens, vuxen med FAS   

Läs mer om Fokus FAS och våra föreläsare >> 

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev