Fokus FAS 2 Stockholm

Projektet Fokus FAS är en satsning från FAS-föreningen för att bidra till ökad kunskap inom svensk hälso- och sjukvård om barn som föds med fosterskador av alkohol. Två populära Fokus FAS-konferenser har hittills arrangerats, den senaste i Stockholm 14:e november, som även kunde följas via livestreaming.

Sveriges mest välrenommerade FAS-experter inom bland annat barnneurologi, barnpsykiatri och klinisk fysiologi bidrog till ett högintressant program som innehöll såväl nya forskningsrön som kliniska erfarenheter. Föräldrar berättade om sina erfarenheter och stora utmaningar av att ta hand om barn med FAS, tillsammans med en vuxen kvinna med FAS som delade med sig av hur det är att själv leva med alkoholskador.

Dagen inleddes av Marie Risbeck, chef för enheten för alkoholprevention på Folkhälsomyndigheten som talade om Barns livsvillkor – ett centralt område för en god och jämlik hälsa.

Under dagen föreläste en rad experter om alkoholrelaterade fosterskador utifrån olika perspektiv. Huvudtalare var Frida Dangardt, docent och överläkare vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus. Frida är en av Sveriges främsta experter på alkoholens effekter på människokroppen, men sätter även in ämnet i ett vidare samhällsperspektiv. Hennes föreläsning handlade om Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge

Från Storbritannien kom professor Raja Mukherjee, psykiater och grundare av den enda specialistkliniken i Storbritannien som även utreder vuxna med FASD. Raja Mukherjee delade med sig av erfarenheter och lärdomar som vi i Sverige kan dra nytta av, bland annat för att ge personer med FASD bättre tillgång till utredning och diagnosticering. 

Docent Magnus Landgren och professor Marita Andersson Grönlund, båda med flera decenniers forskning och kliniskt arbete bakom sig, samt läkarstudent David Karlsson hade ett föreläsningsblock som täckte in flera områden av FASD. Bland annat presenterades historik, teratologi, ögon- och synfunktion samt en pilotstudie av FASD-prevalensen i Sverige.

Fil dr Jenny Rangmar presenterade sin avhandling "Fetal Alcohol Syndrome in adulthood – psychological, psychosocial, and neuropsychological aspects of life in individuals who were prenatally exposed to alcohol", samt andra betydelsefulla arbeten hon gjort inom området.

Från Finland bidrog doktorand Niina-Maria Nissinen med en föreläsning med rubriken Prenatal substance exposure, secondary disabilities and Nordic FASD collaboration. Nissinen underströk särskilt vikten av samarbete i Norden kring frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador.

Inom professionen är intresset för ämnet stort och konferensen i Stockholm lockade närmare 250 personer, varav ett åttiotal närvarade på plats. Totalt har nu c:a 400 läkare, psykologer och andra yrkesverksamma fått ovärderlig kunskap och bättre verktyg för att identifiera och utreda barn som föds med fosterskador av alkohol, FASD.

Katarina Wittgard, verksamhetsansvarig för FAS-föreningen, fick frågan om det blir en tredje Fokus FAS?

- Det är absolut vårt mål, svarade Katarina. Intresset för både Fokus FAS 1 och 2 har varit mycket stort och vi vill självklart erbjuda fler läkare, psykologer och andra ur professionen möjligheten att tillägna sig viktig kunskap och knyta kontakt med kollegor.

Konferensen Fokus FAS 2 filmades och samtliga föreläsningar kommer att kunna ses i efterhand. Närmare information om hur man kan ta del av filmerna kommer på FAS-portalen inom kort.

Från vänster: Katarina Wigttgard, FAS Föreningen, David Karlsson, läkarstudent, Docent Magnus Landgren, Docent Frida Dangardt, Professor Raja Mukherjee

 

Tack och på återseende!

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev