European FASD Alliance lanserar ny webbsida

EUFASD Alliance är en europeisk paraplyorganisation som arbetar med att samla in och sprida information om fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, och hur fosterskador av alkohol kan förebyggas. Alliansen knyter samman forskare, kliniker och intresseorganisationer i Europa som strävar efter att förbättra livskvaliteten för personer med FASD och förebygga att fler barn drabbas. EUFASD Alliance lanserar nu en ny fräsch webbsida och en moderniserad logotype för att kunna förmedla viktig kunskap på ett mera professionellt sätt och fortsätta att stärka nätverken i Europa.

Att uppmuntra till utbyte av projektidéer och erfarenheter är en del av alliansens arbete. I arbetet ingår också att stimulera internationellt samarbete och forskningsprojekt samt att främja bildandet och utvecklingen av nya nationella FASD-organisationer. 

Vartannat år arrangerar EUFASD Alliance en internationell, vetenskaplig konferens någonstans i Europa. I september 2024 arrangeras den sjunde i ordningen i Madrid. Konferenserna vänder sig till kliniker, forskare och andra ur professionen som presenterar forskningsrön och andra nyheter från hela världen samt ges möjlighet att bygga nätverk. Delar av programmet vänder sig även till föräldrar och drabbade. Läs mer om konferensen 2024 här >>

EUFASD Alliance bildades 2011 för att möta det växande behovet av en gemensam plattform för såväl yrkesverksamma som ideella organisationer som arbetar med FASD i Europa. Alliansen är en ideell allmännyttig organisation som är registrerad och har säte i Sverige. Styrelsen består av tolv medlemmar från olika europeiska länder.

Målet för alliansen är att stötta medlemsorganisationerna i deras arbete och öka medvetenheten om riskerna med att dricka alkohol under graviditet. Intresseorganisationer, forskargrupper, vårdkliniker och andra som delar EUFASD Alliance mål och visioner kan bli medlemmar. Läs mer här >>

 

 

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev