Internationella FASD-organisationer

European FASD Alliance

EUFASD Alliance är en sammanslutning av organisationer, stödgrupper och professionella från hela Europa.

Det övergripande målet för alliansen är att stödja medlemsorganisationernas arbete med att förbättra förutsättningarna för dem som lever med FASD samt att förebygga att fler barn skadas av alkohol under fostertiden. Organisationens viktigaste uppgift är att vartannat år arrangera en vetenskaplig konferens någonstans i Europa.

Organisationen är ideell och registrerad i Sverige. FAS-föreningen är medlem i EUFASD Alliance och ingår i dess styrelse.

Ideella organisationer, kliniker, stödgrupper med flera från europeiska länder (enligt WHO’s definition) kan ansöka om medlemskap i EUFASD Alliance. Läs mer här www.eufasd.org


FASD-Deutschland

Den tyska organisation FASD Deutschland har regional och lokal verksamhet över hela Tyskland. Man erbjuder kurser och föreläsningar,  driver självhjälpsgrupper och arrangerar årliga nationella expertkonferenser. FASD Deutschland har även uppmärksammats för sina projekt tillsammans med vuxna personer med FASD, bland annat har man producerat en dokumentärfilm. Se den här.

FASD Deutschland ingår i det europeiska nätverket EUFASD Alliance.

FASD Deutschland e.V. | Was ist FASD?
www.fasd-deutschland.de


 

FASD Danmark

FASD - mennesker med medfødt alkoholskade, är en dansk stödorganisation som bland annat bedriver informationsarbete och erbjuder gruppaktiviteter för familjer. Ordförande är May Olofsson, läkare som forskat och bedrivit kliniskt arbete i Danmark under närmare ett halvt sekel. Inger Thormann, namnkunnig barnpedagog och psykolog, finns i styrelsen och var en av dem som startade organisationen år 2017.

FASD Danmarks hemsida https://fasd.dk/

På Facebook har man en community


 

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Det regionala kompetenscentret vid Arendals sjukhus i Norge, RK-MR, är det första i sitt slag i Skandinavien. Man har som uppdrag att samla in, systematisera och förmedla kompetens om diagnostik, utredning och uppföljning av barn som utsatts för alkohol eller droger under fosterlivet. Initiativtagare och ansvarig för verksamheten är neuropsykolog Gro CC Løhaugen.

Hemsida

Läs mer om RK-MR här


 

Förbundet för intellektuella och utvecklingsstörningar, FAIDD

I Finland finns Förbundet för intellektuella och utvecklingsstörningar, FAIDD, vars arbete bygger på undersökt och erfarenhetsbaserad kunskap och partnerskap. På hemsidan presenteras tryckt material, filmer, förebyggande kampanjer, FASD-nyheter etcetera. Sidan finns på både finska och svenska.

Till finska sidan

Till svenska sidan

Facebook


 

FASD UK Alliance

I Storbritannien finn ett stort antal organisationer som arbetar med FASD på olika sätt. Flertalet finns samlade i nätverket FASD UK Alliance.

Hemsida

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!