Internationella FASD-organisationer

European FASD Alliance

EUFASD Alliance är en sammanslutning av organisationer, stödgrupper och professionella från hela Europa.

Det övergripande målet för alliansen är att stödja medlemsorganisationernas arbete med att förbättra förutsättningarna för dem som lever med FASD samt att förebygga att fler barn skadas av alkohol under fostertiden. Organisationens viktigaste uppgift är att vartannat år arrangera en vetenskaplig konferens någonstans i Europa.

Organisationen är ideell och registrerad i Sverige. FAS-föreningen är medlem i EUFASD Alliance och ingår i dess styrelse.

Ideella organisationer, kliniker, stödgrupper med flera från europeiska länder (enligt WHO’s definition) kan ansöka om medlemskap i EUFASD Alliance. Läs mer här www.eufasd.org


FASD-Deutschland

Den tyska organisation FASD Deutschland har regional och lokal verksamhet över hela Tyskland. Man erbjuder kurser och föreläsningar,  driver självhjälpsgrupper och arrangerar årliga nationella expertkonferenser. FASD Deutschland har även uppmärksammats för sina projekt tillsammans med vuxna personer med FASD, bland annat har man producerat en dokumentärfilm. Se den här.

FASD Deutschland ingår i det europeiska nätverket EUFASD Alliance.

FASD Deutschland e.V. | Was ist FASD?
www.fasd-deutschland.de


 

FASD Danmark

FASD - mennesker med medfødt alkoholskade, är en dansk stödorganisation som bland annat bedriver informationsarbete och erbjuder gruppaktiviteter för familjer. Ordförande är May Olofsson, läkare som forskat och bedrivit kliniskt arbete i Danmark under närmare ett halvt sekel. Inger Thormann, namnkunnig barnpedagog och psykolog, finns i styrelsen och var en av dem som startade organisationen år 2017.

FASD Danmarks hemsida https://fasd.dk/

På Facebook har man en community


 

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Det regionala kompetenscentret vid Arendals sjukhus i Norge, RK-MR, är det första i sitt slag i Skandinavien. Man har som uppdrag att samla in, systematisera och förmedla kompetens om diagnostik, utredning och uppföljning av barn som utsatts för alkohol eller droger under fosterlivet. Initiativtagare och ansvarig för verksamheten är neuropsykolog Gro CC Løhaugen.

Hemsida

Läs mer om RK-MR här


 

FASD UK Alliance

I Storbritannien finn ett stort antal organisationer som arbetar med FASD på olika sätt. Flertalet finns samlade i nätverket FASD UK Alliance.

Hemsida