Internationella FASD-konferenser

Internationella konferenser är av stor betydelse för att forskare, kliniker och andra ska få möjlighet att nätverka och presentera nya forskningsrön om FASD och närliggande områden.   

I Europa genomför EUFASD Alliance vartannat år en vetenskaplig konferens i något europeiskt land. Arrangemanget genomförs i samarbete med en nationell aktör, exempelvis universitet, sjukhus eller organisation, i respektive land. Omkring 250 deltagare deltar under tre dagar.

En vetenskaplig konferens arrangeras vartannat år i Vancouver, Canada. University of British Columbia står bakom arrangemanget som samlar omkring 800 deltagare vid varje tillfälle.

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten