Internationella FAS-dagen 9/9

Varje år föds hundratals barn i Sverige som fått men för livet av alkohol under fostertiden. De har neuropsykiatriska svårigheter, inlärningsproblem m.m. men ofta också fysiska symtom som tillväxthämning, ögonförändringar eller hjärtfel. I anslutning till Internationella FAS-dagen den 9/9 genomför FAS-föreningen informationskampanjen “1av100”, riktad till NPF-utredare.

År 2021 föddes 114 263 barn i Sverige. Alkoholexponering i fosterlivet störde hjärnans utveckling hos uppskattningsvis 1% av dem. Följden blev att barnen föddes med alkoholskador, FASD, som ger livslånga funktionsnedsättningar

- Det är som att födas med en livslång baksmälla, säger Katarina Wittgard, verksamhetsansvarig på FAS-föreningen, som följt många familjer som kämpat för att få utredning och diagnos på sina barn. Maria och Philip med dottern Andrėja är en av dem. Läs mer om hur diagnosen påverkade deras liv här >>

De som utreder barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har en nyckelroll för att de här barnen ska bli upptäckta och utredda, men personalen saknar ofta den kunskap de behöver.

I dagarna får hundratals verksamheter som utreder barn med NPF en tryckt informationsfolder om FASD. Informationen är en del av kampanjen 1av100 som kommer att synas i sociala medier under september månad. På kampanjsidan www.1av100.se kan man även i sex korta steg testa sina kunskaper om fosterskador av alkohol.

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev