Språk och tal

Den språkliga förmågan kan vara nedsatt eller försenad hos barn med FASD. Det kan innebära svårigheter med uttalet, men även svårigheter att använda språket för att göra sig förstådd och förstå andra. Problemen kan vara kopplade till hörseln och barnets förmåga att uppfatta ljud, det kan också vara något fel i själva talapparaten. Det är dock inte alltid man kan hitta den bakomliggande orsaken.

Man delar in tal- och språkförsening i olika kategorier:

  • Språkljudsystemet, de ljud som vårt språk är uppbyggt av
  • Motoriken, det vill säga hur man rör munnen och tungan för att skapa olika språkljud
  • Grammatiken, hur man sätter ihop orddelar och gör meningar av ord
  • Språkförståelsen, vad ord och meningar betyder
  • Pragmatiken, kroppsspråk och hur man anpassar språket i olika sociala sammanhang

För att kunna tala måste många muskler samarbeta och det kan vara motoriska svårigheter som gör talet otydligt. Barn som har svårigheter med själva språkljuden skapar ofta sitt eget språkljudssystem genom att byta ut ljud som skapas långt bak i munnen till sådana som är enklare att forma. Katt blir då ”tatt” och docka blir ”dotta”.

Grammatiska svårigheter kan innebära att inte förstå skillnaden mellan singular och plural, eller hur ordföljden påverkar betydelsen i en mening, exempelvis polisen jagar tjuvar/tjuvar jagar polisen. I språkförståelse ingår även att förstå sådant som sägs ”mellan raderna” och barn med dålig språkförståelse kan har svårt att följa instruktioner eller återberätta saker de fått höra.

Den språkliga förmågan omfattar också att kunna föra ett samtal där man interagerar med en annan person. Att hålla sig till ämnet i en konversation och tolka röstläge, mimik och annat kroppspråk kan vara svårt.

Det är inte ovanligt att personer med FASD på ytan verkar ha en påfallande god verbal förmåga, medan den språkliga förståelsen är betydligt sämre. Man ska därför vara uppmärksam och försäkra sig om att innebörden av det man pratar om verkligen går fram. När man ställer följdfrågor och resonerar brukar det bli tydligt om den man talar med verkligen förstått, eller bara svarar något som låter rätt.

En grundlig utredning hos logoped är alltid värdefull för att få en uppfattning om var barnets språksvårigheter ligger. Alla barn har en potential och kan med stöd och träning förbättra sin språkliga förmåga, men det gäller att uppmuntra och hålla kvar motivationen hos barnet, bland annat genom att glädja sig åt små framsteg och inte stirra sig blind på målet.

Mer information om språkstörningar hittar du på Riksförbundet Attention och Dyslexiförbundet. 

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!