Diagnos FAS

Fetalt alkoholsyndrom, FAS, är en medicinsk diagnos med fastställda kriterier (ICD-10,Q86.0). Den som misstänks uppfylla kriterierna för en diagnos bör utredas och få den fastställd av en läkare. Dessvärre är detta ingen självklarhet.

Enligt socialstyrelsen diagnosticeras i Sverige i runda tal 10 % av de av 200-300 barn man tror föds med FAS årligen. Den prevalens man utgår ifrån härstammar dock från tidigt 1980-talet. Forskare i såväl Sverige som internationellt är numera överens om att prevalensen för FAS är betydligt högre.   

Skälen till den kraftiga underdiagnostik som råder kan vara flera, men brist på kunskap och kompetens för att diagnosticera är ett grundproblem. Bristen på kunskap innebär också att barn med andra typer av alkoholskador, som innefattas av termen fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, inte uppmärksammas över huvud taget. Med tanke på att de enligt samstämmig internationell forskning är mångdubbelt fler än de som uppfyller kriterierna för FAS, behövs omfattande kunskapslyft inom området.

Diagnosen FAS tycks inta en särställning som innebär att man från olika håll ifrågasätter om den ska, eller ens bör, ställas. Detta förhållningssätt är uppseendeväckande. Det är värt att notera att det endast i mycket få undantagsfall är de drabbade eller deras anhöriga som är ovilliga att få diagnosen fastställd.

Inte heller de som möter personer med alkoholrelaterade fosterskador i sitt arbete, oavsett om det är professionellt eller ideellt, och som alltså har kunskap och erfarenheter av problematiken, hyser några tveksamheter till varför FAS ska diagnosticeras. Detta faktum bör leda till eftertanke.

För den enskilde och de närstående är diagnos värdefullt. Alkoholrelaterade fosterskador innebär livslånga och ofta dolda funktionsnedsättningar och är därmed något den drabbade måste lära sig leva med. En diagnos är i grunden ett namn på ett tillstånd och ger bland annat möjlighet att:

  • Förbereda sig på vilka utmaningar man kommer att ställas inför
  • Inhämta faktakunskap om diagnosen
  • Hitta strategier för att hantera situationer i vardagen
  • Söka gemenskap med andra med samma diagnos
  • Förklara sina svårigheter för omgivningen på ett enklare sätt

Att diagnos är viktigt framgår i olika forskningsstudier och en tidig diagnos räknas som en skyddsfaktor.

Mer att läsa

Läs mer om diagnostik under Forskning och fakta 

Läs mer om symtom under Hälso- och sjukvård 

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!