Hälso- och sjukvård

Du som jobbar inom hälso- och sjukvård träffar med jämna mellanrum patienter med FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, eller andra drogrelaterade fosterskador, både barn och vuxna. I de flesta fall vet du förmodligen inte om det eftersom denna typ av skador ger upphov till funktionsnedsättningar som kan vara mer eller mindre osynliga.

Personer med FASD har ofta en mängd olika kontakter inom hälso- och sjukvården, det gäller såväl den somatiska som den psykiatriska vården. Det är inte ovanligt att ett barn under hela sin uppväxt inte bara besöker BVC regelbundet, utan även BUP och barnhabilitering samt flera olika former av specialistvård. Många har dessutom ett fortsatt stort vårdbehov i vuxenlivet.

När du möter en patient med FASD, i synnerhet ett barn, är det viktigt att vara utrustad med kunskap, men också med tid och tålamod. Personer med FASD är ofta oerhört stresskänsliga och blir lätt överstimulerade av nya miljöer, nya människor och för mycket intryck. I sådana situationer kan det bli kaotiskt och även den enklaste rutinundersökning blir omöjlig att genomföra. Det går dock att förebygga sådana situationer med ganska enkla medel och du hittar flera användbara verktyg här på portalen.

Den kunskapsbank som presenteras här på FAS-portalen handlar till stor del om barn med FASD, men självklart är den också till nytta för dig som möter vuxna med FASD, eller personer som har medfödda skador av andra droger.

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!