Alkoholrelaterade fosterskador kan ge ADHD-diagnos

De flesta som arbetar i skolans värld möter barn med alkoholrelaterade fosterskador, FASD. Oftast utan att veta om det. I många fall har dessa barn en ADHD-diagnos.

Har du ett barn i din grupp/klass som ger dig som pedagog särskilt stora utmaningar? Ett barn som har särskilt svårt att fungera i gruppen, som inte verkar förstå regler och konsekvenser? Då kan det vara ett barn med FASD.

ADHD som är vållad av alkohol under fostertiden kan skilja sig från ADHD som har andra orsaker. Symtomen kan vara likartade, men är oftast mer komplexa. Abstrakta begrepp såsom tid och pengar, lögn/sanning, hederlighet etc. är exempel på saker som är svåra att förstå för ett barn med FASD. Dessutom skiftar förmågorna från dag till dag. Ena dagen går det t.ex. utmärkt att känna igen alla färgerna, eller räkna både plus och minus - nästa dag är det som bortblåst, vilket gör det svårt att lägga kravribban på rätt nivå. Många barn med FASD finns i gråzonen mellan vad som ses som normalfungerande och vad som är avvikande.

Du som jobbar i förskolans och skolans värld kommer att ställas inför stora utmaningar när du har en elev med FASD. Hyperaktivitet är vanligt hos dessa barn, likaså dåligt minne och inlärningssvårigheter. Det är tvära kast och man vet oftast inte vad som utlöser plötsliga raseriutbrott, hyperaktivitet eller förtvivlan hos barnet. Det kan vara så enkla saker som för skarp belysning, höga ljud, eller kanske bara en etikett i tröjan som skaver och triggar igång barnets överkänsliga nervsystem.

För de barn med FASD som inte är särskilt hyperaktiva kan de första skolåren gå ganska smärtfritt. Vissa är till och med högpresterande under lågstadiet, till exempel när det gäller läsförmåga. I ämnen där det ställs större krav på logiskt tänkande blir svårigheterna dock tydliga, i synnerhet gäller det matematik. 

 

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol

Vi rekommenderar skriften "Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol".

Skriften riktar sig till pedagoger och annan personal på fritidshem, förskola, grundskola och gymnasieskola, samt grund- och gymnasiesärskola. Den kan även användas av andra som möter barn och elever med medfödda skador av alkohol, till exempel personal i hem för vård eller boende (HVB-hem), familjehem och andra som är intresserade av ämnet.

Syftet med kunskapsunderlaget är att göra information om barn och elever med medfödda skador av alkohol lättillgänglig. Författare är Jenny Rangmar, doktorand på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hämta skriften som PDF här>><< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev