Utredning föreslår att uppgifter om alkohol under graviditet samlas in

Socialstyrelsen föreslår att vårdgivare ska bli skyldiga att rapportera uppgifter om bl.a. alkoholexponering under graviditet till Medicinska födelseregistret, MFR.  

I dagsläget samlas inte uppgifter om alkoholbruk under graviditet in till det Medicinska Födelseregistret, MFR. Att jämföra med att man sedan 40 år registrerat uppgifter om tobaksbruk. Insamling av uppgifter om alkohol under graviditet är dock mycket viktiga för att exempelvis kunna koppla alkoholexponering till fosterskador och missfall. Socialstyrelsen föreslår nu en författningsändring för att sådana uppgifter ska samlas in.

Eftersom det inte finns någon statistik på hur många foster som utsätts för alkoholexponering kan man inte göra tillförlitliga uppskattningar av hur många barn med FAS som föds. Det går inte heller att se trender, det vill säga om antalet barn som varit alkoholexponerade i fosterlivet blir fler eller färre över tid.

FAS-föreningen har under många år arbetat för att uppgifter om alkoholexponering i fosterlivet ska samlas in och vi har fört en aktiv dialog med Socialstyrelsens kring den utredning som nu presenteras. Vi är därför mycket glada över att Socialstyrelsen föreslår en ändring i förordningen (2001:708). Om regeringen godtar förslaget till författningsändringar blir vårdgivare skyldiga att rapportera uppgifter om bl.a. alkoholexponering till Socialstyrelsen.

Rapporten finns här 

Medicinska födelseregistret, MFR
MFR är ett av Socialstyrelsens hälsodataregister. Hälsodataregister bygger på personnummer och medför en unik möjlighet att bedriva epidemiologisk forskning. Läs mer om MFR här

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev