Spännande läsning om FASD i nytt magasin!

Läs reportage om teamet vid Arendals sjukhus i Norge, hur man arbetar med utredning av barn med misstänkt FASD och mycket annat. Magasinet innehåller även ett flertal intressanta intervjuer med bland annat forskare, föräldrar och vuxna med FAS.

Hämta magasinet som PDF här >>

Magasinet ges ut av Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader, Helse Sør-Øst, Barne- og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus, Arendal

 

Mycket att lära av Norge
Sedan fem år tillbaka finns en regional specialistklinik på Sørlandet sykehus i Arendal, där man årligen utreder cirka 50 barn med misstänkta alkoholskador. Utredningarna görs av ett team bestående av barnläkare, neuropsykolog, specialpedagog, barnpsykiatriker och socionom och vid behov konsulteras andra specialister. Hur en utredning går till presenteras i fem korta filmer på Youtube. Teamet i Arendal erbjuder även vidareutbildning i diagnosmetodik för personal inom hälso- och sjukvård även utanför Norge.

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev