Socialtjänsten behöver bli bättre på NPF

Personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är överrepresenterade bland dem som söker hjälp hos socialtjänsten. För att de ska kunna få rätt stöd krävs kunskap. Men socionomutbildningen innehåller ingenting om den här klientgruppen.

Handläggarna inom socialtjänsten uppskattar att mer än 50 procent av deras klienter har en NPF-diagnos, enligt en enkät- och intervjustudie genomförd av Riksförbundet Attention. Rapporter från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2014; 2019) visar att barn och unga med NPF är kraftigt överrepresenterade bland placerade barn. Ändå har närmare sju av tio socialsekreterare ingen utbildning inom neuropsykiatriska diagnoser och Socionomutbildningen innehåller ingenting om NPF.

Den nya socialtjänstlagen, som väntas träda i kraft under 2021, lyfter vikten av tillgänglighet och att alla ska ges samma möjligheter att få hjälp och stöd. Ska det bli möjligt behöver personal inom socialtjänsten få bättre kunskap om NPF.

NPF är ofta osynliga och innebär framför allt kognitiva svårigheter. Det kan handla om koncentrationsförmåga, förmåga att sålla i sinnesintryck, bedöma andras tankar, känslor, handlingar och avsikter, förmåga att förutsäga vad som ska hända, förmåga att hålla tillbaka impulser och förmåga att hålla sig lugn.

Ingen tvingar en rullstolsburen person att försöka ta sig upp för trapporna till socialkontoret, man anpassar istället lokalerna så att de blir tillgängliga. För personer med NPF och kognitiva svårigheter behövs andra typer av anpassningar. Det är bland annat viktigt att anpassa kommunikation och information. När någon med NPF ska delta i ett möte med socialtjänsten måste det exempelvis kommuniceras särskilt tydlig var och när mötet ska hållas, hur länge det beräknas hålla på, varför mötet ska hållas, vilka som ska delta, en tydlig dagordning, vad som ska ske och beslutas och tydliga kontaktuppgifter.

Socionom Elisabeth Sundström Graversen har skrivit boken Npf och socialtjänsten - lagstiftning, bemötande och anpassningar tillsammans med psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén. Boken innehåller fall från verkligheten för att få en tydligare bild över hur det fungerar för familjer med NPF.

Nyhetssiten för yrkesverksamma inom vård och omsorg, Omtanke Today, har en intressant artikel om vikten av att personer med NPF får rätt stöd inom socialtjänsten. Läs hela artikeln från Omtanke Today här >>

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev