FAS-föreningen till ”Malou efter tio”

Karl och Katarina Wittgard representerade FAS-föreningen i Malou efter 10 på måndagen 19/4 2021 med anledning av boken Medfödda alkoholskador hos barn som släpptes 25 mars.

Medfödda alkoholskador hos barn är den första boken på svenska om alkoholrelaterade fosterskador, FASD/FAS. Tillsammans med Jenny Rangmar som är en av författarna kommer Karl Wittgard, som har diagnosen FAS, att intervjuas i TV-studion hos Malou von Sieverts måndag 19/4. Med på videolänk kommer även Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen, att svara på frågor. Inslaget beräknas sändas mellan 10:50-11:10.

Jenny Rangmar, fil.dr i psykologi och forskare, och Ihsan Sarman, med.dr och pensionerad barnläkare, har tillsammans skrivit boken. Familjer från fasföreningens nätverk har bland annat bidragit med bildmaterial. Boken vänder sig till yrkesverksamma inom vård, pedagogisk verksamhet och socialtjänst samt till studerande inom dessa utbildningar. Båda har i flera år bedrivit forskningsarbete på området alkohol och graviditet och arbetar nationellt och internationellt för att öka kunskapen och förståelsen för personer med alkoholrelaterade fosterskador.

I boken beskrivs hur skador och svårigheter kan yttra sig och läsaren får inblick i diagnostiseringsprocessen, i aktuell forskning som bedrivs på området och i hur alkoholen kan störa fosterutvecklingen. Genom ökad kunskap, förståelse och acceptans kan adekvata habiliteringsinsatser ges och preventiva insatser sättas in.

Inslaget går att se i efterhand här >>

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev