Skrivhjälp

Ska du besvara en skrivelse från en myndighet som berör ditt barn, skriva en ansökan om insatser eller formulera ett överklagande? Då är det viktigt att formulera det du vill ha fram kort och samtidigt tydligt, vilket kan vara svårt när det handlar om någon som står en nära. Nu finns det hjälp att få!

FAS-föreningen kan äntligen erbjuda efterfrågad skrivhjälp till en rimlig kostnad. Vi kan bidra med allt från generella skrivråd och korrekturläsning till omarbetning och nyproduktion av text. Tillsammans har vi lång erfarenhet av textproduktion av olika slag. Dessutom vet vi hur ett formellt dokument ska sättas upp och formges rent grafiskt så det både blir korrekt och tilltalande att läsa.

Gäller ärendet barn med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador bidrar vi självklar även med fackkunskap och ser till att alla fakta blir korrekta.


Vill du bara ha en bedömning av din text och råd om saker som kan göra den bättre, då betalar du endast en avgift på 500 kronor (för medlemmar 350 kronor). Behöver du ytterligare hjälp gör vi en uppskattning av ungefär hur mycket arbete som behöver läggas ner och du får ett fast pris.  

Mer om vad FAS-föreningens skrivhjälp kan innehålla

Korrekturläsning/språkgranskning av färdig text – kontroll av stavning, skiljetecken, förkortningar, sifferuttryck, mindre meningsbyggnadsfel, avstavningar. Enklare grafisk formgivning ingår, men inga förändringar av innehållet görs.

Textredigering – Förutom ovanstående korrigerar vi även ordval och meningsbyggnad så att det blir anpassat till mottagaren, det vill säga lagom formellt. Även styckeindelning och rubriker justeras så att texten blir lättläst och begriplig och den får till sist en snygg formgivning.

Nyproduktion och omarbetning – Texten skapas utifrån råmaterial (t.ex. anteckningar) och nya delar läggs till för att få sammanhang. Förändringar av texten görs även rörande innehållet, t.ex. att korta ner texten, göra om dispositionen, skriva till ingress, rubriker, sammanfattningar eller liknande. Texten levereras med passande grafisk formgivning.  

Om det kärvs mycket förarbete, t.ex. genomläsning av utredningar, eller att författa helt ny text, kan vi i mån av tid även åta oss det.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@fasforeningen.nu

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev