FAS

Den medicinska diagnosen Fetalt alkoholsyndrom, FAS, har tre fastställda kriterier:

  • Tillväxthämning
  • Symtom från centrala nervsystemet
  • Specifika ansiktsdrag

Tillväxthämning definieras som vikt, längd eller huvudomfång under tionde percentilen, det vill säga de 10% av barnen som föds med lägst vikt/längd/huvudomfång.

Symtom från centrala nervsystemet kan vara hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och utvecklingsstörning.

Specifika ansiktsdrag är exempelvis:

fasansikte-flicka

  • Korta ögonspringor
  • Epikantusveck (hudveck i inre ögonvrån)
  • Smalt läpprött
  • Långt utslätat filtrum (partiet mellan näsan och överläppen)
  • Platt mellanansikte
  • Liten uppnäsa
  • Lågt sittande öron

De specifika ansiktsdragen kan vara svåra för en lekman att identifiera, dessutom blir de ofta mindre framträdande efter puberteten. Liknande utseende kan också vara ärftligt betingat varför man bör vara försiktig och inte dra slutsatser enbart utifrån barnets utseende.  

FAS ingår i paraplybeteckningen fetala alkoholspektrumstörningar. Den engelska förkortningen för Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD, används internationellt.

Under paraplytermen FASD ingår förutom FAS även andra beteckningar för fosterskador orsakade av alkohol. Vanligast är pFAS (partiell FAS), ARND (alcohol-related neurodevelopmental disorder), ARBD (alcohol-related birth defects) samt ND/PAE (neurobehavioral disorder associated with prenatal alcohol exposur). Dessa beteckningar har något varierande kriterier. Enligt senaste internationella rekommendationer kan diagnosen FAS ställas såväl med som utan dokumentation av alkoholintag under graviditeten, medan övriga kräver dokumenterat alkoholintag. En uppdaterad guide för diagnosticering av FASD gjordes 2016 av MD Eugene Hoyme och kollegor. Den publicerades i Pediatrics och kan laddas ner här

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!