Vad är FAS

Fetalt alkoholsyndrom, FAS, är en medicinsk diagnos med fastställda kriterier. En del av de barn som föds med alkoholrelaterade fosterskador uppfyller kriterierna för FAS, men många gör det inte.

Termen FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, omfattar alla typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering under fostertiden. Termen började användas officiellt 2004, dessförinnan användes FAS/FAE (Fetal alcohol syndrom/fetal alcohol effects) och ett antal andra beteckningar. En del barn hamnade dock ”mellan stolarna” då de inte stämde helt överens med symtombilden för någon av dessa beteckningar. Därför infördes FASD som en paraplybeteckning för alla typer av fosterskador av alkohol. FASD är dock ingen medicinsk diagnos.

Möt Cecilia som föddes med FAS

Cecilias mamma missbrukade alkohol när hon var gravid och Cecilia föddes med alkoholrelaterade fosterskador, FAS. Cecilia berättar bland annat om sin uppväxt och hur diagnosen påverkar henne, men hon förmedlar också hopp till andra som lever med FAS eller som växer upp med missbruk i familjen.

Filmen är framtagen av Drugsmart. För mer information se www.drugsmart.com