Vuxna med FAS

Forskningen om vuxna med alkohol- och drogrelaterade fosterskador är knapphändig. I Sverige finns dock en lång tradition av forskning om hur skadorna påverkar vuxenlivet. Den tog sin början redan på 1970-talet och sedan dess har flera uppföljningsstudier gjorts.

Intressant forskning presenterades 2016 av Fil Dr Jenny Rangmar med avhandlingen "Fetal Alcohol syndrome in adulthood - Psychological, psychosocial, and neuropsychological aspects of life in individuals who were prenatally exposed to alcohol". 

Avhandlingen är särskilt viktig genom att den speglar svenska förhållanden. Studien bekräftar att FAS-diagnos i tidig ålder tycks ha en skyddande effekt. Till skillnad från forskning gjord i USA och Kanada tyder Rangmars resultat dock på att livssituationen för personer med FAS är betydligt bättre än man hittills trott. Mer forskning behövs för att visa hur andra faktorer påverkar i ett livstidsperspektiv.   

"Trots att de neuropsykologiska funktionsnedsättningarna är följden av en medfödd hjärnskada hos en individ med FAS, måste inte det betyda att de är bestående i vuxen ålder, utan de kan påverkas genom livet av psykologiska och psykosociala faktorer. En stimulerande miljö där barnet med FAS ges möjlighet att knyta an till en stabil vårdgivare kan förbättra barnets neuropsykologiska funktioner. Däremot kan försummelse och en eller flera separationer från anknytningspersoner ge sämre förutsättningar för förbättring av barnets neuropsykologiska funktioner."

Detta är ett oerhört viktigt - och hoppfullt - budskap till var och en som i sin yrkesroll eller som närstående möter barn med FASD!  

FAS-föreningen gratulerar varmt till ett mycket värdefullt forskningsarbete! Vi hoppas att det väcker intresse och stimulerar till ytterligare forskning på området.

Mer att läsa

Mer om Jenny Rangmar

Filmad föreläsning, Jenny Rangmar 2016 Medfödda skador av alkohol  

Hela avhandlingen finns att ladda ner här

Abstract kan laddas ner här

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!