Forskning och fakta

FAS-föreningen strävar efter att lyssna av forskarvärlden och fånga upp nya rön. Vi arbetar också aktivt för att sprida viktiga forskningsresultat så att de når en större krets. Syftet är alltid att kunskap om alkohol- och drogrelaterade fosterskador ska komma till praktisk nytta för dem som verkligen behöver den; de som är utsatta.

Alkohol

Under mer än femtio år har man forskat på hur alkohol skadar embryo och foster. I djurstudier har man kunnat studera i detalj hur cellernas tillväxt, utveckling och funktion påverkas när de utsätts för alkohol. Genom denna forskning har det också blivit lättare att förstå vilka de livslånga konsekvenserna kan bli för människor.

Socialstyrelsen gav 2013 Nka och Linnéuniversitetet i uppdraget att göra en sammanställning av vetenskaplig litteratur rörande psykosociala konsekvenser och preventiva aspekter av alkoholrelaterade fosterskador. Du kan ladda ner den här

Andra droger

Fosterskador av illegala droger har inte studerats under lika lång tid som alkoholskadorna, men många studier har ändå gjorts. Mer forskning behövs för att man till fullo ska förstå vad skadorna kan innebära i ett livstidsperspektiv.

I menyn hittar du ett urval av forskningsmaterial inom olika områden. Om du inte hittar det du söker, eller själv har forskningsmaterial som du vill ska få spridning, är du välkommen att kontakta FAS-föreningen så hjälper vi dig!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!