Opinionsbildning

Opinionsbildande arbete är en viktig del i att synliggöra ett problemområde. Alkohol och droger ingår i regeringens satsningar inom det så kallade ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak). Inom ANDT-området bedrivs opinionsbildning genom myndigheter på statlig, regional och kommunal nivå och genom ett stort antal intresseorganisationer.

FAS-föreningen bedriver opinionsbildande arbete bland annat genom att medverka i utredningar som berör frågor om alkohol/droger och graviditet, delta i referensgrupper, seminarier och konferenser. FAS-föreningen bedriver även internationellt samarbete med organisationer över hela världen samt producerar eget informationsmaterial.

För att förebygga att barn skadas av alkohol eller droger har viktiga ANDT-satsningar gjorts inom exempelvis mödravården. Det är dock först på senare år som det opinionsbildande arbetet har börjat ge resultat så att de redan drabbade barnen blivit mer synliggjorda.

En av dem som drivit dessa frågor särskilt aktivt är tidigare riksdagsledamoten psykolog Marita Aronson som själv forskat på barn med alkoholskador. Marita Aronson har genom ett flertal riksdagsmotioner bland annat drivit frågan om att etablera nationellt kunskapscentrum för alkohol- och drogrelaterade fosterskador.

Motion 2005/06:So258 av Marita Aronson
Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl.

Andra liknande förslag har kommit genom åren, men inget har bifallits av regeringen. Tillsammans med opinionsbildning från andra instanser, har de dock bidragit till att det sedan 2015 pågår konkret arbete för att inrätta ett kunskapscentrum för alkohol och drogrelaterade fosterskador i Sverige.

På internationell nivå bedrivs opinionsbildande arbete framförallt för att förebygga skador. European FASD Alliance är en europeisk intresseorganisation som arbetar övergripande och bland annat har tagit initiativet till de globala kampanjerna ”Too Young To Drink” i samband med Internationella FAS-dagen 9/9.

Du kan läsa mer om kampanjen "Too Young To Drink" här

EUFASD Alliance har säte i Sverige och arrangerar en vetenskaplig konferens i Europa vartannat år. Läs mer om det här

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!