Magnus Landgren

På FAS-portalen vill vi lyfta fram personer som har och har haft stor betydelse för att öka kunskapen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador och förståelsen för dem som är drabbade. En av dem är docent Magnus Landgren, som har funnits i FAS-föreningens expertnätverk i närmare tjugo år. Han har bidragit med såväl expertis och professionella kunskaper, som att stötta oss i vårt arbete genom att sprida information om föreningen. 

Magnus Landgren är barnneurolog och har sedan början av 1990-talet varit verksam som överläkare och chefsläkare vid flera enheter för barnmedicin och barnhabilitering inom Västra Götalandsregionen. Intresset för neuropsykiatriska symtomdiagnoser var det som ledde vidare till intresset för en av orsakerna till symtomen; skador av alkohol under fostertiden. 

I samband med att Magnus Landgren disputerade på en avhandling om DAMP (det tillstånd som senare kom att övergå i diagnosen ADHD) kom han i kontakt med ögonspecialist professor Kerstin Strömland som ställde några frågor om alkoholens roll under graviditeten. Hon hade noterat avvikelser i ögonen på några barn adopterade från Östeuropa och bjöd in Magnus till samarbete i ett planerat forskningsprojekt.  

- Jag började läsa på om alkohol och graviditet. Allteftersom vi fick in data i studien och jag började sammanställa dessa började ett mönster träda fram som övertygade mig om att detta område var högintressant och livsviktigt, berättar Magnus Landgren. 

Landgren har under många år verkat aktivt för att lokala barn- och ungdomscentrum inrättas, en organisationsmodell där barnverksamheterna finns under samma tak. 

I samband med FAS-föreningens kampanj 1av100 mot barnhälsovården, ställde vi några frågor till Magnus Landgren, för att ta reda på hur kunskapen om FASD är inom barnhälsovården. Intervjun kan du läsa här >>>

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!