Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

FASD i regeringens nya strategi för ANDTS
I regeringens förslag för förnyad strategi för politiken avseende ANDTS 2021-2025 tas alkohol- och drogers skadeverkningar på det ofödda barnet upp ordentligt för första gången.
Läs mer
FAS-föreningen till ”Malou efter tio”
Karl och Katarina Wittgard representerar FAS-föreningen i Malou efter 10 på måndag 19/4 med anledning av boken Medfödda alkoholskador hos barn som släpptes 25 mars.
Läs mer
Var med och stöd FAS-föreningens arbete - bli medlem!
FAS-föreningen är den enda organisation i Sverige som specifikt arbetar med frågor som rör problematiken kring alkohol- och drogrelaterade fosterskador. Genom ditt medlemskap är just du med och bygger grunden för föreningen.
Läs mer
Efterlängtat boksläpp för ökad kunskap om FASD
Boken Medfödda alkoholskador hos barn släpps 25 mars! Boken är den första om FASD/FAS på svenska och vänder sig till yrkesverksamma inom vård, pedagogisk verksamhet och socialtjänst samt till studerande inom dessa utbildningar.
Läs mer
Alkoholrelaterade fosterskador kan ge ADHD-diagnos
De flesta som arbetar i skolans värld möter barn med alkoholrelaterade fosterskador, FASD. Oftast utan att veta om det. I många fall har dessa barn en ADHD-diagnos.
Läs mer
Socialtjänsten behöver bli bättre på NPF
Personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är överrepresenterade bland dem som söker hjälp hos socialtjänsten. För att de ska kunna få rätt stöd krävs kunskap. Men socionomutbildningen innehåller ingenting om den här klientgruppen.
Läs mer

Forskning och Fakta

Forskning och Fakta
FAS-föreningen presenterar forskning och fakta om alkoholrelaterade fosterskador, FASD.
Läs mer
FAS-portalen presenterar: Emelie Gyllencreutz
På FAS-portalen vill vi lyfta fram personer som har och har haft stor betydelse för att öka kunskapen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador och förståelsen för dem som är drabbade.
Läs mer
Kunskapsguiden – för dig som möter barn i ditt arbete
FAS-föreningen tipsar om Kunskapsguiden med temat Samverkan kring barn och unga. Socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola behöver samverka. Men vem har ansvar för vad? Vad behövs för att samverkan ska fungera?
Läs mer
Videoguide för pedagogisk personal
"Students Like Me" är en ny och kreativ videoguide i 9 delar för alla i pedagogisk verksamhet som arbetar med barn med fetalt alkoholsyndrom.
Läs mer
Page 1 of 8 FirstPrevious [1]
C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

Bloggarkiv

Aktuellt

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!