Styrelse och personal

FAS-föreningens styrelse och personal består av:

Annika Andersson,
Gnesta, ordförande

Theresa Millqvist,
Tyresö, sekreterare

Katarina Wittgard,
Landskrona, kassör, kanslichef

Carina Nyström,
Kungsängen, ledamot

Else Henriksson
Administratör/webbansvarig

Lennart Wittgard,
Landskrona, kanslist

Eva Gustafsson,
Oskarström, valberedare

Jessica Mattson, Ingarö, revisor

Åsa Priebe, Nykvarn, revisorssuppleant