Årlig kostnad för FAS: 14,4 miljarder

Alkoholrelaterade fosterskador leder inte bara till lidande för dem som är drabbade och deras familjer, det innebär också enorma kostnader för samhället. Man har tidigare inte känt till hur stora dessa kostnader var, men år 2014 gjordes en hälsoekonomisk studie i Sverige som visade att FAS varje år kostar miljardsummor. 

Den årliga totala samhällskostnaden för FAS år 2014 beräknades till närmare 700 000 kronor per barn (0–17 år) och omkring en miljon kronor per vuxen (18–64 år), vilket motsvarar 14,4 miljarder årligen uppräknat på hela den svenska befolkningen utifrån en skattad prevalens av FAS på 0,2 procent.

Merkostnaden, det vill säga skillnaden mellan FAS-gruppens och jämförelsegruppens kostnader, skattades till 12,6 miljarder kronor årligen. Det råder sannolikt en underdiagnostisering av FAS och därmed en underskattning av samhällskostnaderna.

Den hälsoekonomiska studien av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom gjordes av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Linnéuniversitetet, författare: Lisa Ericson, Lennart Magnusson, Bo Hovstadius. Studien är publicerad som en rapport på svenska och även publicerad i den vetenskapliga tidskriften The European Journal of Health Economics. Den publicerade artikeln kan laddas ner här 

Starkölsexperimentet

År 1967-68 såldes under några månader starköl i livsmedelsbutiker på försök i Göteborg och Bohuslän samt Värmland. J Peter Nilsson vid Institute for Labour Market Policy Evaluation i Uppsala, presenterade 2008 rapporten "Does a pint a day affect your childs pay? The effect of prenatal alcohol exposure on adult outcomes" där han visade att de som varit foster under den aktuella perioden i de områden där försöket gjordes, hade lägre utbildningsnivå och lägre inkomst i vuxen ålder.

Mer att läsa

Ladda ner Hälsoekonomiska studie här 

Does a pint a day affect your childs pay? The effect of prenatal alcohol exposure on adult outcomes, läs on-line här

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!