Alkoholskadade barn placeras i ovetande familjehem/HVB

1 av 100 barn föds med fosterskador av alkohol och men för livet. I Sverige motsvarar det 1000 barn årligen. En del av dem omhändertas av socialtjänsten och placeras i familjehem eller på HVB. De som arbetar med utsatta barn har sällan kunskap om alkoholskador och har därför heller ingen insikt i vilka specifika behov barnen har.

Barn med fosterskador av alkohol (FASD, fetala alkoholspektrumstörningar) är mer krävande än andra barn och de som tar emot barnen går ofta på knäna, ovetande om den bakomliggande orsaken. Bristande kunskap gör att utredning och behandling dröjer och att otillräckliga insatser – ibland direkt felaktiga – sätts in.

Annika Andersson är familjehemsmamma till Kristian som föddes med fetalt alkoholsyndrom, FAS. Hon berättar att de inte fick veta något alls från början, trots att Kristian har den allvarligaste formen av alkoholskador.

– Vi förstod inte varför det inte gick att trösta honom som spädbarn, varför han var så extremt hyperaktiv hela uppväxten eller varför han fortfarande behövde nattmål när han gick i förskoleklass. Socialsekreterarna sa visserligen att hans biologiska mamma hade druckit alkohol, men vad det innebar visste ingen riktigt. Läs hela intervjun med Annika här >>

Alla som arbetar med barn som utreds inför placering, eller redan är placerade i familjehem/HVB, behöver kunskap om vilka följder alkohol under fostertiden kan få. Man måste förstå problematiken för att kunna informera familjehem/HVB och ge dem stöd och handledning.

– Det finns stark evidens för att tidig upptäckt av skadorna och rätt insatser ger bättre förutsättningar i vuxenlivet för de drabbade, säger Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen.

FAS-föreningen genomför just nu kampanjen 1av100, i samarbete med Familjevårdens Centralorganisation FaCO, med fokus på barn med alkoholskador som är placerade i familjehem eller på HVB. På kampanjsidan 1av100.se finns svar på vad som är sant och vad som är falskt om alkohol och fosterskador. Hämta kampanjmaterial här (PDF) >>

September är FASD-awareness month och den 9 september är internationella FAS-dagen, då uppmärksammas alkoholrelaterade fosterskador över hela världen.

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev