Kalendarium

Fokus FAS

Datum och tid:

9 februari 2023, kl. 08:30 -

10 februari 2023, kl. 16:00

Fokus Fas New
Välkommen till två lärorika dagar om alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD, och de livslånga konsekvenserna för dem som drabbas. Uppskattningsvis f…
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev