Material att beställa

FAS-föreningen erbjuder gratis informationsmaterial samt broschyrer, studiematerial och böcker till försäljning, både på svenska och engelska.

Vill du veta mer om alkoholrelaterade fosterskador går det även att boka en föreläsning! Slå gärna ihop flera arbetslag eller enheter så fler får ta del av viktig kunskap. Läs mer om våra föreläsningar i menyn.

Ny serie faktablad

FAS-föreningen har tagit fram en ny serie faktablad. Serien består av ett blad med information om FASD samt fem blad som vänder sig till olika målgrupper - socialtjänst, familjehem, adoptivföräldrar, hälso- och sjukvård, samt förskola/skola. Bladen kan laddas ner helt gratis men det går också bra att beställa dem på papper till självkostnadspris.

Fakta om FASD och FAS-föreningen

Faktablad för adoptivföräldrar

Faktablad för familjehem

Faktablad för förskola/skola

Faktablad för socialtjänst

Faktablad hälso- och sjukvård


Erik - mitt ibland oss, en sann berättelse

Boken Erik – mitt ibland oss har under många år varit uppskattad av såväl föräldrar som av personalgrupper som möter barn i sitt arbete. Boken är författad av Katarina Wittgard, baserad på dagboksanteckningar från Eriks adoptivmamma. Den finns inte längre i tryck och FAS-föreningen publicerar därför en omarbetad och förkortad version.  

I elva avsnitt kan du följa pojken Erik och få en inblick i känslor, upplevelser, svårigheter i vardagen och kampen för att få rätt hjälp hos en familj med ett barn som fötts med fosterskador orsakade av alkohol.

Hämta gratis som PDF här


Svensk sammanfattning av Fetal Alcohol Syndrome
– A Guide for Families and Communities

av professor Ann Streissguth

Häftet ger överskådlig information om diagnoser, effekter på fostret, risk, prognos, sekundära skador, typiska beteenden i olika åldrar etcetera. Vänder sig såväl till dig som behöver baskunskaper som till dig som vill ha lite djupare inblick i problematiken kring barn med alkoholrelaterade fosterskador.

Utges av FAS-föreningen.
18 sidor i A4-format, spiralbunden.
Pris: 60 kronor

Lärarhandledning

"Att undervisa elever med fosterskador av alkohol, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD" är utarbetat efter en kanadensisk förlaga som anpassats till svenska förhållanden. Olika avsnitt ägnas åt elevens egna resurser och förmågor. Ämnesområden som språkutveckling, matematik etc, illustrerade genom fallbeskrivningar. Till varje kapitel finns checklistor för att bedöma elevens aktuella nivå och utveckling.
Utges av FAS-föreningen. 60 sidor i A4-format, spiralbunden med plastomslag.
Pris: 150 kronor

Första [FASD]hjälpen

Första [FASD]hjälpen är ett studiematerial som vänder sig till adoptiv- och fosterföräldrar men lika gärna kan användas av personal inom exempelvis barnomsorg, skola och socialtjänst. Materialet kan användas för egenstudier men ger större utbyte om man är två eller flera som studerar det tillsammans.

Är du nyfiken på innehållet? Innan du beställer kan du läsa ett litet smakprov:
Arbetsboken
Faktaboken

Pris:
Paketpris för båda böckerna 350 kr (frakt tillkommer)
(ordinarie pris i nätbokhandel 400 kr)


Föreläsningar, studiecirklar m.m.

Förutom ovanstående informationsmaterial erbjuder FAS-föreningen föreläsningar
Vi kan även ge råd om hur man kan starta en studiecirkel om barn med alkoholrelaterade fosterskador.

Klicka här för att beställa material

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev