Videoguide för pedagogisk personal

Students Like Me är en ny och kreativ videoguide i 9 delar för alla i pedagogisk verksamhet som arbetar med barn med fetalt alkoholsyndrom.

Under de senaste åren har man genom forskning kunnat identifiera vilka utmaningar barn med alkoholrelaterade fosterskador möter vid inlärning. Utifrån detta har man arbetat fram strategier för att hjälpa barn i skolan, både i vanlig klass och i specialundervisning.

Students Like Me ger lärare, specialpedagoger och annan pedagogisk personal en tydlig förklaring till vad fetalt alkoholsyndrom är, hur det påverkar barns inlärning och beteende, och vad som kan göras för att anpassa miljö och metoder så att barn med FAS får bättre förutsättningar att lära sig.

Denna videoguide inkluderar:

    - Hur man känner igen ett barn med FAS

    - Hur man ändrar klassen; miljö och anpassade undervisningsmetoder

    - Hur man kommunicerar tydligt och planerar övergångar och ostrukturerad tid i klassrummet.

 

Del 1 av 9

Vad är FAS?

 

Del 2 av 9

Barn med FAS har svårt att fokusera. Deras beteende uppfattas ofta som olydnad, medan det i verkligheten rör sig om avsaknad av förmåga.

 

Del 3 av 9

Ett barn med FAS är lättdistraherade. Hur kan du anpassa klassrummet?

 

Del 4 av 9

Skapa rutiner, struktur och förutsägbarhet.

 

Del 5 av 9

Anpassa undervisningsmetoderna använd multisensoriska undervisningsmetoder.

 

Del 6 av 9

Kommunicera tydligt! Ge och visa exempel. Ge korta, enkla direktiv. Ha ögonkontakt.

 

Del 7 av 9

Planera förflyttningar från ett klassrum till ett annat eller till lunchrast. Se till att det finns struktur och fasta rutiner. Påminn och förklara tydligt.

 

Del 8 av 9

Barn med FAS har svårt med sociala kontakter. Hjälp barnen att lära sig sociala färdigheter.

 

Del 9 av 9

Underlätta för dig själv som pedagog, läs på om FAS.

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!