Skolgången

För barn med alkohol- och drogrelaterade fosterskador blir skolgången ofta tuff. De barn som är placerade i familjehem eller adoptivfamilj har ett skyddsnät omkring sig, men om det ska fungera måste alla delar i nätet samarbeta.

Att familj, skola och socialtjänst har en gemensam kunskapsbas är en grundförutsättning. Det är också av stor vikt att alla som finns runt barnet har en samsyn om vilka barnets behov är och hur de bäst ska tillgodoses. Det är dessvärre inte ovanligt att uppfattningarna om barnets behov går vitt isär. Det går inte att utesluta att åtstramningar i skolans budget gör att barnets bästa handlar mer om vad skolan anser sig ha råd med, än vad barnet faktiskt har för behov. Både socialtjänst och föräldrar behövs för att tillvarata barnets rätt till hjälp och stöd i skolan.

Vill du läsa mer om skolsituationen för elever med FASD gör det under menyn Skola och Förskola

Fördjupning kring skolgång och pedagogik finns i Lärarhandledning – att undervisa elever med FASD, som med fördel kan läsas även av föräldrar och personal inom socialtjänsten kan beställas från FAS-föreningen. Läs mer här

Mer att läsa

Många barn med FASD är placerade i familjehem. Både FASD och familjehemsplacering utgör riskfaktorer för att misslyckas i skolan. Att lyckas i skolan utgör en stark skyddsfaktor. För att förbättra skolresultaten har Skolfam utvecklats som ett nationellt samarbete mellan kommuner och med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Skolfams webbutbildning riktad till olika målgrupper som beslutsfattare, skolpersonal, familjehem och barn.

Läs mer om Skolfam här 

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!