Livsberättelser

Många barn som är placerade i familjehem har beteendestörningar, känslomässiga störningar, problem med koncentration och inlärning. Ofta har de även svårigheter i sociala kontakter med både kamrater och vuxna. De är störande, avvikande och besvärliga i största allmänhet och det läggs mycket energi på att komma till rätta med alla dessa svårigheter.

Oftast utgår man ifrån att problemen i första hand är sociala eller psykologiska, det vill säga orsakade av brister i hemmet och/eller i relationen till föräldrarna – de biologiska eller i familjehemmet. I många fall är det inte så. För ett allt för stort antal barn och ungdomar i Sverige är problemen i grunden vare sig sociala eller psykologiska, utan orsakade av påvisbara organiska skador på hjärnan. Skador orsakade av alkohol under graviditeten.

Vi har samlat en rad olika berättelser om de som är drabbade av FAS och deras familjer. Klicka i menyn till vänster för att läsa dem.