Graviditet och alkohol

Många gravida oroar sig för att de druckit alkohol under graviditeten. Ofta handlar det om att man druckit innan man visste om graviditeten. Det är viktigt att bemöta den som oroar sig med förståelse, men också med saklighet och fakta.

Fostret/barnet kan skadas av alkohol när som helst under graviditeten och rekommendationen är därför att helt avstå från alkohol under graviditeten. Skadorna kan dock bli olika, beroende på när de uppstått. Fysiska missbildningar uppstår till exempel oftast tidigt i graviditeten, medan skador som påverkar begåvning och andra hjärnfunktioner uppstår senare. Det krävs dock stora mängder alkohol för att ge svåra fysiska missbildningar och grav utvecklingsstörning hos barnet.

Självklart ska risken för skador på barnet inte negligeras, men den ska heller inte överdrivas. Många gravida känner stor oro när de läser på nätet om vilka konsekvenser det kan bli om fostret utsätts för alkohol. De behöver hjälp att tolka informationen och kanske behöver de även slussas vidare för att få stöd.    

Ärftlighet

FASD är inte ärftligt. Det innebär att en mamma med FASD inte för vidare alkoholskadorna till sitt barn, under förutsättning att hon avstår från alkohol under graviditeten. En viss ärftlighetsfaktor kan dock finnas. Om mamman exempelvis har en genetiskt betingad dålig förmåga att bryta ner giftiga ämnen kan barnet ärva den. Barnet blir därmed mer sårbart.

På samma sätt kan barnet naturligtvis ärva en ovanligt stark förmåga att bryta ner gifter vilket gör att det löper mindre risk att drabbas av alkoholskador.

Påverkar pappans drickande?

När det gäller pappans roll behövs mer forskning på området, men det finns studier som pekar på att koncentrationsstörningar hos barnet kan kopplas till pappans alkoholmissbruk. Nyare forskning tyder också på att faderns alkoholintag kan skapa förändringar i arvsmassan i sädescellerna som därmed förs vidare till barnet, men även här behövs mycket mer forskning.

Mer att läsa

En sammanfattning av vetenskapliga rapporter om effekter på fostret av låg till måttlig alkoholkonsumtionens och dess konsekvenser för barnet senare i livet. Graviditet, alkohol och barns utveckling 

Socialstyrelsens rekommendationerna gällande alkohol och graviditet. Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder

Under rubriken Forskning och Fakta i menyn hittar du artiklar, forskningsrapporter och medicinska studier om fosterskador av alkohol och andra droger, klicka här för att komma direkt dit

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!