Behandling

Alkoholrelaterade fosterskador går inte att bota, men effekterna av skadorna kan lindras. Vilka behandlingsinsatser som är lämpliga måste avgöras i varje enskilt fall, det finns ingen universalmetod eller mirakelmedicin som fungerar för alla. En omsorgsfullt genomförd utredning är därför en förutsättning för att patienter med FAS och FASD ska få rätt vård.   

Eftersom skador kan finnas på alla kroppsdelar och organ söker patienter med FASD ofta vård inom flera olika specialistområden och risken är stor att man behandlar enskilda åkommor i stället för hela patienten. En utredning som ger en helhetsbild av patienten är därför av stort värde för att man ska kunna se samband mellan olika fysiska och psykiska symtom.

Medicinering

FASD orsakar olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och meningarna går isär huruvida medicinering ska användas i behandlingen. Ibland är det dock enda möjligheten för att exempelvis barn med svåra koncentrationsstörningar, tics eller beteendeproblem ska kunna fungera i vardagen. I vissa fall kan det även vara motiverat att ge ångestdämpande eller sömngivande mediciner för att det dagliga livet ska fungera.

Personer med FASD kan reagera på annat sätt än förväntat på medicinering och man kan behöva prova sig fram länge och tålmodigt innan man hittar preparat med önskad effekt. Ibland finns det inga preparat som fungerar och då får man i stället försöka anpassa andra stödinsatser på bästa sätt.

Det finns exempel på att premediciner innan operationer kan ha annorlunda eller till och med motsatt effekt på barn med FASD, något man bör ha i åtanke inför operationer eller andra behandlingar som kräver att barnet är stilla.

Kost

Personer med FASD kan ha skador på mag- tarmsystemet som medför en nedsatt förmåga att smälta mat, ta upp näringsämnen och göra sig av med gifter. Symtom på matsmältningsproblem, som exempelvis halsbränna, magsmärtor, utspänd buk efter måltid, diarré och vitaminbrist till följd av dåligt upptag av näringsämnen, är vanligt.

För att undvika bristsjukdomar är det viktigt att följa upp fysisk status regelbundet. De kognitiva svårigheterna hos personer med FASD gör att eventuella bristtillstånd annars kan förbli oupptäckta länge. Kostrådgivning kan behövas, men den bör kopplas till den praktiska vardagen i hemmiljön. Ett informationsblad med goda råd räcker inte.   

En av dem som forskat kring kost och näringsupptag hos personer med FAS är Dr Diane Black i Holland. Diane Black är mikrobiolog och dessutom adoptivförälder till tre barn med FAS och har stor erfarenhet av olika typer av specialkost, läs vidare vi länken längst ner på sidan.

Behandlingsinsatser handlar till stor del om att få rätt hjälp och stöd och att träna för att förbättra funktionen på olika områden, allt ifrån motorik och balans till minne, talförmåga, social förmåga och mycket annat. Du kan läsa mer om detta och få tips och råd under Rubriken Skola och förskola

Mer att läsa

Läs mer om Diane Blacks erfarenheter (på engelska) här  

"Medfødte alkoholskader, omsorg og behandling" av Inger Thorman, ISBN 87-412-0386-0 (på danska). Läs mer här

"Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider."
Skriften är sammanfattning av kunskapsläget och kan ge personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola ökad kunskap om hur man kan uppmärksamma barnen och ge rätt stöd. Kapitlet om barn som föds med skador av alkohol och droger finns på sidan 32. Läs mer och ladda ner skriften här

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!