Intyg adoptionsansökan

FAS-föreningen utfärdar personliga intyg till familjer som är medlemmar i föreningen och som ansöker om att få adoptera barn som misstänks ha alkoholrelaterade fosterskador eller har diagnosen FAS. I intyget beskrivs att familjen är införstådd med vad barnets problematik kan innebära och vad FAS-föreningen kan erbjuda för stöd, samt vilken hjälp som finns i Sverige för barnets specifika behov.

Alla handlingar behandlas konfidentiellt och föreningens förtroendevalda arbetar under tystnadsplikt.

  • Vi går igenom barnets handlingar
  • Telefonkonsultation vid ett eller flera tillfällen kring barnets problematik och vad FASD kan innebära
  • Intyget formuleras personligt utifrån barnets dokumentation
  • Ni får godkänna ett utkast och skickas via e-post
  • Eventuella ändringar görs
  • Ett original utskrivet på firmapapper och i två exemplar skickas med vanlig post, normalt inom 2-5 dagar

Pris 950:-

Kontakta kansliet via e-post eller telefon 0418-48 11 50 för att beställa intyg.

Du behöver även göra en medlemsanmälan via formuläret på sidan Bli medlem samt betala medlemavgiften, 150 kr/person, snarast för att undvika fördröjning av intyget.

Övrig skrivhjälp

Behöver du hjälp att skriva en ansökan om insatser eller formulera ett överklagande? Känns det svårt att beskriva ditt barns behov kort, men samtidigt tydligt? Ska du skriva en rapport till ditt barns ursprungsland? Nu finns det hjälp att få för dig som är medlem i FAS-föreningen! Läs mer om vår skrivhjälp här

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!