Styrelse och personal

FAS-föreningens styrelse och personal består av:

Theresa Millqvist,
Tyresö, ordförande

Ann Ahlzen Wikberg
Sölvesborg, sekreterare

Katarina Wittgard,
Landskrona, kassör, kanslichef

Else Henriksson
Administratör/webbansvarig

Lennart Wittgard,
Landskrona, kanslist

Eva Gustafsson,
Oskarström, valberedare

Jessica Mattson, Ingarö, revisor

Åsa Priebe, Nykvarn, revisorssuppleant