Aktuell debatt

Under årens lopp har det blossat upp debatter kring vilka slutsatser man ska dra av forskningsläget när det gäller skaderisken för ett foster som exponeras för mindre mängder alkohol. Forskningen vet med säkerhet att konsumtion över en viss nivå kan ge fosterskador. Däremot finns det ingen som kan säga om det finns någon säker nedre gräns för när alkohol är ofarligt för fostret. Myndigheter och forskare drar utifrån denna kunskap slutsatsen att man bör avråda helt från alkohol under graviditet.  
 
De gällande rekommendationerna har ifrågasatts av olika debattörer, ofta ur ett könsrollsperspektiv. Feminism och jämställdhet har ställts i fokus med motivationen att de gällande råden begränsar kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och deras förmåga att själva ta ställning till forskningsfakta. Inte sällan har kritiken också handlat om att rekommendationerna från myndighetshåll är uttryck för att Sverige är ett förmyndarsamhälle.  
 
På FAS-portalens Aktuell Debatt presenteras inlägg i debatten ur olika perspektiv. FAS-föreningens principiella inställning är alltid att inget foster ska behöva utsättas för alkohol. Alkoholrelaterade fosterskador är 100% obotliga men 100% förebyggbara och barnets hälsa måste alltid komma först. Rekommendationer som berör barns förutsättningar att födas friska får aldrig styras av jämställdhetspolitik eller andra åsiktsbaserade argument.

I samband med att Wahlström & Widstrand 2017 gav ut Praktika för blivande föräldrar - gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund gjordes mängder av utspel i media och diskussionen fick återigen bränsle. Ta del av det som publicerats här nedan, senaste överst.

 

DN Debatt, 23 december 2017,
Vilseledande råd om att gravida kan dricka alkohol 

Accent, 22 september 2017,
Klokt att avstå alkohol under graviditet

FAS-portalen, 19 september 2017,
Ej bevisat skadligt är inte det samma som bevisat oskadligt

Mariestads tidning, 18 september 2017, (PDF)
Faktafel i bok riktad till blivande föräldrar

DN, 16 september 2017,
Råd till gravida om alkohol sågas av Livsmedelsverket

Livsmedelsverket, 15 september 2017,
Inte ofarligt dricka alkohol när man är gravid

Tidningen Barnläkaren, 5 september 2017, (PDF)
Professor Hugo Lagercrantz recension av Praktika för blivande föräldrar

Läkartidningen, 3 augusti 2017,
Alkohol under fosterlivet påverkar inte bara barnets hjärna – risk för kardiovaskulära och metabola sjukdomar på sikt

DN Debatt, 19 juli 2017, (PDF)
Agnes Wolds råd till föräldrar kritiseras från flera håll

DN Debatt, 16 juli 2017,
Råd till gravida om alkohol sågas av livsmedelsverket

Dagens medicin, 15 juli 2017,
Agnes Wold får kritik för alkoholuttalande

BAAAM, 7 juli 2017,
Agnes Wold: ”Några glas alkohol är inte farligt för fostret – det är bara moralism”

------------------------

SVT Opinion, 20 juli 2016,
FAS-föreningen: ”Ge inte barnen livslång baksmälla”

SVT Opinion, 20 juli 2016,
”Vår syn på kunskapsläget är oförändrad”

SVT Opinion, 18 juli 2016,
”Skapa inte onödig oro hos blivande föräldrar”

------------------------

Blekinge läns tidning, 14 juli 2016,
Ledare: Wold mot tjänsteman

SVT Opinion, 15 juli 2016,
”Nej, gravida bör inte dricka alkohol!”

Expressen/Hälsoliv, 14 juli 2016,
Agnes Wold: "Gravida får ångest av råden"

Svenska Dagbladet, 14 juli 2016,
Wold: "Alkoholråd till gravida saknar stöd i forskning, ingen negativ effekt under 9 glas vin per vecka.”

------------------------

Sourze, 20 juli 2004,
FAS-föreningen: "Alkoholskador hos foster är inget könsrollsproblem"

DN, 14 juli 2004,
"Var tionde gravid har alkoholproblem". Markus Heilig presenterar ny svensk forskning: Mödrahälsovården missar även de svåra missbruksfallen.

DN, 9 juli 2004,
"Överdriven oro för gravidas drickande". Statlig skrämselkampanj saknar vetenskapliga bevis om fosterskador, skriver alkoholforskare. Jessica Palm, Sharon Rödner, Kalle Tryggvesson.