Bloggarkiv

Blogg

Aktuell debatt, ny sida på FAS-portalen

Aktuell debatt, ny sida på FAS-portalen

Under årens lopp har det blossat upp debatter kring vilka slutsatser man ska dra av forskningsläget när det gäller skaderisken för ett foster som exponeras för mindre mängder alkohol. Forskningen vet med säkerhet att konsumtion över en viss nivå kan ge fosterskador. Däremot finns det ingen som kan säga om det finns någon säker nedre gräns för när alkohol är ofarligt för fostret. Myndigheter och forskare drar utifrån denna kunskap slutsatsen att man bör avråda helt från alkohol under graviditet.

De gällande rekommendationerna har ifrågasatts av olika debattörer, ofta ur ett könsrollsperspektiv. Feminism och jämställdhet har ställts i fokus med motivationen att de gällande råden begränsar kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och deras förmåga att själva ta ställning till forskningsfakta. Inte sällan har kritiken också handlat om att rekommendationerna från myndighetshåll är uttryck för att Sverige är ett förmyndarsamhälle.

På FAS-portalens Aktuell Debatt presenteras inlägg i debatten ur olika perspektiv. FAS-föreningens principiella inställning är alltid att inget foster ska behöva utsättas för alkohol. Alkoholrelaterade fosterskador är 100% obotliga men 100% förebyggbara och barnets hälsa måste alltid komma först. Rekommendationer som berör barns förutsättningar att födas friska får aldrig styras av jämställdhetspolitiska eller andra åsiktsbaserade argument.

Läs mer här >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Blogg