Bloggarkiv

Blogg

Alkohol under graviditet – vilka råd ges i andra länder?

Alkohol under graviditet – vilka råd ges i andra länder?

Är Sverige ett förmyndarland som vill bestämma över gravida kvinnor, som påstås i boken Praktika för blivande föräldrar? Eller följer vi övriga världen i våra rekommendationer?

I Praktika för blivande föräldrar påstår författarna ”på vetenskaplig grund” att 5-6 glas vin i veckan – motsvarande 240 glas/40 flaskor under en graviditet – troligen inte är skadligt för fostret. Svenska myndigheters rekommendationer om att avstå helt anses av bokens författare Cecilia Chrapkowska och Agnes Wold vara överdrivna och sakna vetenskapligt stöd. Detta påstår de trots att alla världens forskare och praktiker, som är verksamma inom området, är fullkomligt eniga om att man på grund av det osäkra forskningsläget alltid bör avråda från alkohol under graviditet.  

Vid en jämförelse kan man konstatera att råden till blivande mammor i Sverige inte skiljer sig nämnvärt från råden som ges internationellt. I stort sett alla länder avråder gravida ifrån att dricka alkohol, många rekommenderar även att man låter bli redan då man planerar att bli gravid, eftersom skador kan uppkomma väldigt tidigt i fosterutvecklingen. Detta gäller även i länderna runt Medelhavet som Spanien och Italien vilka ofta, helt felaktigt, påstås ha en liberal syn på alkohol även under graviditet.

Även i våra närmaste grannländer Danmark och Norge rekommenderar man sedan länge gravida att avstå från alkohol. Samma besked får de som är eller planerar att bli gravida i Tyskland, Frankrike och Polen, bara för att nämna några av länderna inom EU. Tittar man utanför Europa ges liknande budskap från myndigheter i alla världsdelar. I exempelvis Mexiko, Nya Zeeland, Sydafrika och Vietnam avråds gravida helt från alkohol, med hänvisning till forskningsläget. Samma slutsatser drar man i Nordamerika och Kanada, de länder där man forskat längst på området.

Vid en genomgång av 54 länders rekommendationer finner man endast två länder, Bulgarien och Singapore, som fortfarande anger en viss mängd som man tror inte är skadlig. Rekommendationen från myndigheterna även i dessa länder är dock att man absolut bör avstå helt. 

Den moderna forskningen, som bedrivs med experimentella studier, visar att även mindre mängder alkohol påverkar den programmerade cellutvecklingen under fostertiden negativt. Huruvida dessa effekter leder till permanenta skador vet ännu ingen. Att råda till försiktighet med alkoholintaget under graviditet är således ingen överdrift ur fostrets synvinkel eller intresse. Länder som tidigare varit mer liberala har tagit till sig den moderna forskningens rön. I Storbritannien har exempelvis rekommendationerna från Hälsodepartementet numera ändrats och man avråder sedan augusti 2016 helt från alkohol under graviditet.

Syftet med råd och rekommendationer är alltid att värna om det ofödda barnets hälsa och grundar sig på att man inte kunnat fastställa hur mycket alkohol ett foster tål. Sverige utmärker sig alltså inte som ett ”förmyndarsamhälle” där staten ger blivande mammor skuldkänslor om de vill dricka vin när de väntar barn.

Forskarna är helt överens: Det finns ingen alkoholmängd som är konstaterat ofarlig för ett foster! Alla foster har olika genetiska och andra förutsättningar att stå emot alkoholexponering. Det som skadar det ena fostret skadar inte det andra och den individuella känsligheten går inte att förutse. Alkoholrelaterade fosterskador är obotliga till 100% - men de går tack och lov att förebygga till 100%! Att avstå alkohol är därför den bästa gravidförsäkring som finns och den är dessutom helt gratis.

Hela listan över de 54 ländernas rekommendationer till gravida finns att läsa här >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Blogg