Bloggarkiv

Blogg

FASD - en osynlig, men förebyggbar funktionsnedsättning

FASD - en osynlig, men förebyggbar funktionsnedsättning

En av 67 kvinnor som konsumerar alkohol under graviditeten kommer att föda ett barn med fetalt alkoholsyndrom, FAS, vilket innebär att det globalt föds omkring 119 000 barn med FAS varje år, säger Svetlana Popova, läkare och forskare som arbetar på uppdrag av WHO.

- Vi har gjort framsteg när det gäller att förstå hur alkohol skadar fostret, men det har ännu inte omsatts till en tillräckligt stor medvetenhet hos allmänheten. Hälften av graviditeterna i industriländerna och över 80% i utvecklingsländerna är oförutsedda. Det betyder att många kvinnor inte inser att de är gravida under de tidiga stadierna och att de fortsätter att dricka som vanligt.

Det är viktigt att fastställa förekomsten av en sjukdom för att kunna göra politiska prioriteringar samt planera hälso- och sjukvården, menar Svetlana Popova.

- Vi tog fram data för sammanlagt 187 länder och de flesta hade tidigare inte prevalensdata på befolkningsnivå för alkoholanvändning under graviditeten eller för FAS, så denna studie var brådskande. Vi fann bland annat att Irland har den högsta förekomsten av alkoholanvändning under graviditeten (ca 60%). Andra länder med hög alkoholkonsumtion under graviditet är Vitryssland (47%), Danmark (46%), Storbritannien och Nordirland (41%) och Ryssland (37%).  

- Nu kan alla länder använda dessa data för att hjälpa barn med FAS och för att förebygga att fler barn med FAS föds.

Förekomsten av FASD överstiger 1% i många länder, alltså högre än för vissa vanliga - och mer allmänt kända - fosterskador såsom anencefali [fostret saknar storhjärna], Downs syndrom, spina bifida [ryggmärgsbråck] och trisomi 18 [Edwards syndrom, en kromosomavvikelse]. 

- Alkoholkonsumtion under graviditeten bör erkännas som ett allvarligt folkhälsoproblem!   Effektivare förebyggande strategier som riktar sig mot alkoholanvändning före och under graviditeten behövs över hela världen, menar Svetlana Popova. Mer bör göras för att informera kvinnor om de skador som kan uppstå på det ofödda barnet om man dricker alkohol under graviditeten.

Vi är alla ansvariga för att förebygga FASD: partner, familjer, vänner och samhällen ska alla hjälpa och stödja kvinnor under graviditeten. Människor med FASD – en osynlig, men förebyggbar funktionsnedsättning - får inte glömmas bort av våra samhällen.

 


 

Svetlana_PopovaSvetlana Popova är ledande inom den epidemiologiska forskningen om alkohol under graviditeten och dess effekter på det ofödda barnet. Hon är seniorforskare vid Center for Addiction and Mental Health (CAMH) i Toronto, Kanada och professor vid Dalla Lana School of Public Health och Factor Inwentash fakulteten för socialt arbete (FIFSW) vid University of Toronto. Popova har även doktorsexamen i medicin från Ryska akademin för medicinska vetenskaper i Ryssland samt en medicinsk examen från medicinska institutet i hennes ursprungsland Turkmenistan.

Intervju med Svetlana Popova från Bulletin of World Health Organization 2017, 95: 320-321. Doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.030517

| Tillbaka

Bloggarkiv

Blogg