Bloggarkiv

Blogg

Ansiktsförändringar visar alkoholexponering

Ansiktsförändringar visar alkoholexponering

De specifika ansiktsdragen vid FAS – korta ögonspringer, utslätad läppfåra, liten uppnäsa med mera - är väldokumenterade. Exakt när olika förändringar av ansiktskraniet sker, och vilka mängder alkohol som orsakar de olika dragen har man dock haft liten kunskap om. En nyligen publicerad studie av 415 ettåriga barn från Australien bidrar till att öka kunskapen. Resultaten pekar på att även måttliga mängder alkohol tidigt under graviditeten påverkar ansiktsdragen.

Med hjälp av avancerad teknik har man gjort tredimensionella mätningar av barnens huvud och ansikten. Utifrån bildmaterialet har man sedan kunnat göra detaljerade jämförelser mellan ansiktsavvikelserna hos barn som varit utsatta för alkohol under fostertiden och barn som inte varit utsatta.

Det är känt sedan länge att det finns kopplingar mellan utvecklingen av ansiktsskelettet och hjärnans utveckling, men mycket arbete återstår för att klarlägga de exakta mekanismerna. De australiensiska forskarna konstaterar dock att studien stödjer de slutsatser som dras i annan forskning, att det enda säkra för att undvika skador är att avstå från alkohol då man är, eller planerar att bli, gravid.

Läs studien här >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Blogg