Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Snedfördelning av varningstexter i alkoholreklam
Trots att det enligt alkohollagen finns riktlinjer för hur varningstexter i alkoholreklam ska användas, visar det sig att t.ex. texten om alkohol och graviditet endast används i 4% av fallen.
Läs mer
DEAR BIOLOGICAL MOM!
Lisa är fjorton år och fick skador av att hon utsattes för alkohol innan hon föddes. Lisa kämpar varje dag för att göra sitt bästa i skolan, trots svårigheter med minne och inlärning. Hon anstränger sig för att nå sina mål och få ett bra liv med sin adoptivfamilj, trots sina svårigheter. Lisa är medveten om att hennes biologiska mamma orsakat henne FASD och uttrycker sina känslor kring det i ett brev. Brevet är skrivet på engelska, som en skoluppgift, Lisa går i årskurs sju på Engelska skolan.
Läs mer
Vad gör FAS-föreningen?
FAS-föreningen är en idéburen organisation vars mål är att synliggöra barn som är födda med neurologiska och andra skador orsakade av alkohol- eller drogexponering och förbättra deras förutsättningar i livet.
Läs mer
Allt måste planeras
Dagen börjar egentligen redan dagen innan, förklarar Thomas, familjehemsförälder åt Adam som har FAS. Vi måste planera allt i minsta detalj; till och med en så enkel sak som att åka och handla.
Läs mer
Varför är Johan inte som andra?
Tecknen var tydliga men varken BVC eller socialtjänsten kunde tolka dem. När barnet inte fungerar som andra barn – vad gör man då som förälder? Denna fråga och många andra ställdes Christina och Patrik inför när Johan gjort entré i familjen.
Läs mer
Sveriges första informationsfilm om FAS!
För dig inom förskola/skola, eller vård/omsorg är det viktigt att känna till vad fosterskador av alkohol, FAS, kan innebära. Öka din kunskap på 1,45 minuter och hjälp oss sedan att dela filmen så fler får kunskap om denna funktionsnedsättning.
Läs mer
Tack till Häljarps församling
Under 2017 har kollektpengar från Häljarps församling, gått till FAS-föreningens arbete. Vi tackar varmt för det välkomna bidraget! Du kan också göra skillnad!
Läs mer
Nyhetsbrev februari 2018
Du som arbetar i förskolan är särskilt viktig för barn med behov av särskilt stöd.
Läs mer
RättVisat, ett nytt, digitalt kommunikationshjälpmedel
Barn och ungdomar som har stora svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då man byter miljö och personal.
Läs mer
Nyhetsbrev december 2017
Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan behöva psykologiskt stöd för att hantera sin vardag. Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder. Utbildningspaket från Socialstyrelsen, med mera...
Läs mer
Page 3 of 6 [3]

Bloggarkiv

Aktuellt