Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

FAS-föreningen presenterar stolt FASD Nordic!

FAS-föreningen presenterar stolt FASD Nordic!

FASD Nordic är ett samarbetsprojekt mellan de Nordiska länderna för utbyte av forsknings- och informationsmaterial om alkohol- och drogrelaterade fosterskador.

FASD Nordic är ett samarbetsprojekt mellan de Nordiska länderna som inleddes i samband med att Nordiskt Välfärdscentrum arrangerade ett expertmöte i Helsingfors hösten 2019 (läs mer om det här). Vid mötet framkom att det saknades en gemensam plattform för utbyte av forsknings- och informationsmaterial om alkohol- och drogrelaterade fosterskador. FAS-föreningen fick förtroendet att bygga upp en struktur för en sådan plattform och vi lanserar nu FASD Nordic. 

Målet är att FASD Nordic ska bidra till att öka kunskapsspridningen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador mellan dem som arbetar professionellt och forskar inom området samt mellan organisationer, myndigheter och ideella krafter i de nordiska länderna.

Hittills har Norge, Danmark, Finland och Sverige öppnat egna sidor på plattformen, där man presenterar vilka resurser som finns i respektive land. FAS-föreningen står för webbadministration av FASD Nordic, men varje land ansvarar för sitt eget innehåll.

Tveka inte att ta kontakt om du har material, på nordiska språk såväl som på engelska, som är relevant att sprida. Ju fler som delar med sig av nyheter, forskning och informationsmaterial, desto bättre.

Vi tackar representanter från övriga länder som på olika sätt bidragit till projektet FASD Nordic!

Till FASD Nordic >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten