Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Tillsammans jobbar vi mot ett kompetenscentrum för FASD

Tillsammans jobbar vi mot ett kompetenscentrum för FASD

Trots att diagnosen FAS är känt sedan 1970 talet är kunskapen om följderna av alkoholkonsumtion under graviditeten fortfarande begränsad inom hälso- och sjukvård, liksom inom socialtjänst, för- och grundskola. Följden blir att barnen inte identifieras och får korrekt diagnos, en del barn får symtomdiagnoser som ADHD och autism, vilket leder till felaktig eller otillräcklig vård.

Under 20 års tid har FAS-föreningen med jämna mellanrum uppvaktat politiker och andra styrande. Målet har varit att uppmärksamma behovet av ett kompetenscentrum för att utreda barn som fötts med fosterskador av alkohol, så att dessa kan få rätt stöd och hjälp. Alltid med samma nedslående resultat. Det finns varken intresse eller resurser. Det har varit en tröstlös kamp.

Så en dag i april ringde telefonen på kansliet. I andra änden fanns Irma Kilim från IOGT-NTO som nu vill ta krafttag för att ett kompetenscentrum för alkoholskadade barn och vuxna ska komma till stånd. Ville vi samarbeta kring den frågan? OM vi vill! Äntligen!

Vi tar nya tag och med oss har vi som alltid professionen på området. Irma Kilim från IOGT sammanstrålade med Jenny Rangmar, forskare och fil dr. i psykologi med alkoholrelaterade fosterskador hos vuxna som specialområde, Ihsan Sarman, tidigare barnöverläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt Susanne Åhlund, ordförande i barnmorskeförbundet i slutet av april för ett inledande möte på Socialdepartementet. Där träffade de Magnus Jonson, enheten för folkhälsa och sjukvård, för att presentera problemet att det inte finns ett nav, en myndighet med huvudansvar för frågan i Sverige. Man uppvaktade även Agnes Lundström på Socialstyrelsen och diskuterade samma fråga.

- Det har varit bra möten, säger Jenny Rangmar. Det finns många hinder på vägen, men bollen är i långsam rullning och vi har många trådar att dra vidare i. Vi kämpar på!

FAS-föreningen har i många år kämpat för att få ett kunskapscentrum för FASD, nu driver även IOGT-NTO frågan. Skriv på namninsamlingen!

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt