Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Du spelar roll för barn med alkoholrelaterade fosterskador!

Du spelar roll för barn med alkoholrelaterade fosterskador!

Alla barn har rätt att slippa påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Ändå uppger över 200 000 barn att de påverkas mycket negativt av att leva i en familj där en förälder har alkoholproblem.

Kampanjen Spela Roll, 10-16 februari, handlar om alla barns rätt att slippa drabbas negativt av att vuxna dricker alkohol. För oss i FAS-föreningen är det också självklart att barn inte utsätts för alkohol i fosterstadiet och därmed risk att födas med livslånga alkoholskador!

Spela roll lyfter fram familjecentralen som en viktig aktör för barn i utsatta livssituationer, med tanke på familjecentralernas unika möjlighet till tidig upptäckt och stödinsatser för barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol.

Till kampanjen Spela roll >>

 

1av1001av100

Många barn blir påverkade av alkohol redan i fosterlivet, men vet du att 1 av 100 barn blir så påverkat att det föds med livslånga funktionsnedsättningar, FASD.

Tecknen på FASD kan vara svåra att se, men chansen till tidig upptäckt ökar om du som möter barn i ditt yrkesliv har rätt kunskap. Om skadorna upptäcks redan under de första levnadsåren förbättras möjligheterna att identifiera barnens behov och ge rätt hjälp och stöd. Du som arbetar med barn spelar därför en stor roll!

Känner du igen tecknen på alkoholskador? Du testar enkelt dina kunskaper på webbplatsen 1av100.se

När du vill veta mer om FASD

FAS-föreningen är en ideell organisation med riksintresse som även driver webbplatsen FAS-portalen där du hittar information riktad specifikt till olika målgrupper, liksom aktuell forskning och mycket annat. Syftet med vår verksamhet är att öka kunskapen om de livslånga skadeverkningar som alkoholexponering under fostertiden kan leda till.

Rådgivning

FAS-föreningen erbjuder 15 minuter kostnadsfri telefonrådgivning. Förboka telefontid via mail info@fasforeningen.nu eller per telefon 0418-48 11 50 (vardagar 8-10).

Föreläsningar

FAS-föreningen erbjuder föreläsningar riktade särskilt till olika målgrupper. Innehåll och tidsåtgång m.m. planeras enligt beställarens önskemål. Tag kontakt om du vill ha mer information eller offert. Läs mer om våra föreläsare här >>

 

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt