Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Nationellt kompetenscentrum saknas i Sverige fastslås i ny rapport

Nationellt kompetenscentrum saknas i Sverige fastslås i ny rapport

Rapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa, ett gemensamt ansvar” lanserades i Sveriges riksdag den 5 februari 2020. I publiken återfanns ett flertal riksdagspolitiker, tjänstemän, forskare och representanter från intresseorganisationer, däribland Theresa Millqvist och Katarina Wittgard från FAS-föreningen.

Med den här rapporten vill man lyfta föräldraskapet och relationen till alkohol som ett gemensamt ansvar och även en viktig jämställdhetsfråga. Författarna påpekar att problemet inte är begränsat till graviditeten eller bara berör kvinnor. De anser att samhället gemensamt har ansvar för att förhindra och förebygga att barn skadas. 

- Det är väldigt positivt att man har hela föräldraskapet i fokus i rapporten, alltså även vad som händer efter att barnet är fött. Det är viktigt att förebygga fosterskador, men barnen som lever med livslånga funktionsnedsättningar glöms lätt bort, säger Katarina Wittgard.

Det är alltid svårt att prata om risken att barn föds med skador på grund av alkoholintag under graviditeten. Risken är att peka ut kvinnor både före och efter att barnet har fötts. Författarna till rapporten är tydliga med att man aldrig ska skuldbelägga, men att alla har rätt till information om de vetenskapliga bevis som finns om risken för alkoholskador på foster och nyfödda.

I rapporten poängterar man att det inte finns någon nedre, säker gräns för barnets hälsa vad gäller intag av alkohol under graviditeten. Man bör därför alltid tillämpa försiktighetsprincipen, det vill säga rekommendera att gravida kvinnor helt undviker alkohol.

- Det skulle inte vara acceptabelt för någon annan riskfaktor (till exempel bly eller arsenik) att inte vidta åtgärder eller att inte tala om att riskerna finns, menar forskarna bakom rapporten.

Nationellt kunskapscentrum

För FAS-föreningens del är det hoppingivande att rapporten även lyfter frågan om att vi saknar ett Nationellt kompetenscentrum för FAS/FASD i Sverige.

- Vi behöver ett resurscentrum dit barn kan remitteras för utredning och behandling. Detta är något vi i FAS-föreningen har jobbat för under många år, säger Katarina Wittgard, som hoppas att denna rapport kan väcka intresse hos berörda politiker.

Ett nationellt centrum skulle även kunna erbjuda utbildning för till exempel sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare i identifiering, diagnostisering och behandling av barn med FASD.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här >>

En av medförfattarna i forskargruppen som har skrivit rapporten, Frida Dangardt, kom till Nya regionens hus i Göteborg den 20 februari för att berätta om rapportens resultat och rekommendationer. Se föreläsningen här >>


Bakom årets rapport står Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Svensk sjuksköterskeförening, Svensk förening för allmänmedicin, Stiftelsen Ansvar för framtiden och IOGT-NTO. Rapporten är författad av några av världens främsta alkoholforskare under ledning av Harold Holder.

 

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt