Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Internationella FAS-dagen 9 september

Internationella FAS-dagen 9 september

I samband med internationella FAS-dagen 9/9 genomför FAS-föreningen kampanjen 1av100 för att öka medvetenheten och kunskapen om barn med alkoholskador.

Varje år föds mer än 1000 barn i Sverige som fått men för livet av alkohol under fostertiden. För att öka medvetenheten och kunskapen om barn med alkoholskador genomför FAS-föreningen under hösten en kunskapshöjande kampanj, “1av100”, riktad särskilt till BVC.

BVC har en nyckelroll för att de här barnen ska bli upptäckta och få rätt hjälp, men personalen saknar ofta den kunskap de behöver. Ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen gör det nu möjligt för FAS-föreningen att genomföra informationskampanjen. På kampanjsidan www.1av100.se finns bl.a. några vanliga påståenden om alkohol och fosterskador och svar på vad som är sant och vad som är falskt. Information sprids också i media och mer än tusen BVC-enheter får i dagarna en informationsfolder.

De flesta vet att fostret påverkas om mamman dricker alkohol under graviditeten, men få känner till hur omfattande skador det kan ge och att skadorna är bestående. Barnen har ofta neurologiska störningar eller olika fysiska förändringar/missbildningar, men symtomen vid alkoholskador är vitt skilda och tecknen kan vara svåra att upptäcka om man är otränad. Hjärnan är särskilt känslig och fosterskador av alkohol kan få stora och livslånga konsekvenser. De drabbade barnen har ofta dålig tillväxt och olika neuropsykiatriska symtom som hyperaktivitet, inlärningsproblem och överkänslighet för intryck. Problem med logiskt tänkande och sociala relationer hör till de svårigheter som ofta blir bestående i vuxen ålder.

Hjälp oss att sprida kampanjsidan 1av100 i ditt nätverk och på sociala medier!

FAS-1av100

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt