Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Utredning föreslår att uppgifter om alkohol under graviditet samlas in

Utredning föreslår att uppgifter om alkohol under graviditet samlas in

Socialstyrelsen föreslår att vårdgivare ska bli skyldiga att rapportera uppgifter om bl.a. alkoholexponering under graviditet till Medicinska födelseregistret, MFR.  

I dagsläget samlas inte uppgifter om alkoholbruk under graviditet in till det Medicinska Födelseregistret, MFR. Att jämföra med att man sedan 40 år registrerat uppgifter om tobaksbruk. Insamling av uppgifter om alkohol under graviditet är dock mycket viktiga för att exempelvis kunna koppla alkoholexponering till fosterskador och missfall. Socialstyrelsen föreslår nu en författningsändring för att sådana uppgifter ska samlas in.

Eftersom det inte finns någon statistik på hur många foster som utsätts för alkoholexponering kan man inte göra tillförlitliga uppskattningar av hur många barn med FAS som föds. Det går inte heller att se trender, det vill säga om antalet barn som varit alkoholexponerade i fosterlivet blir fler eller färre över tid.

FAS-föreningen har under många år arbetat för att uppgifter om alkoholexponering i fosterlivet ska samlas in och vi har fört en aktiv dialog med Socialstyrelsens kring den utredning som nu presenteras. Vi är därför mycket glada över att Socialstyrelsen föreslår en ändring i förordningen (2001:708). Om regeringen godtar förslaget till författningsändringar blir vårdgivare skyldiga att rapportera uppgifter om bl.a. alkoholexponering till Socialstyrelsen.

Rapporten finns här >>

Medicinska födelseregistret, MFR
MFR är ett av Socialstyrelsens hälsodataregister. Hälsodataregister bygger på personnummer och medför en unik möjlighet att bedriva epidemiologisk forskning. Läs mer om MFR här >>

| Tillbaka
C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

Bloggarkiv

Aktuellt

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!