Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Vi arbetar systematiskt med att uppdatera och kvalitetssäkra den information vi förmedlar

Vi arbetar systematiskt med att uppdatera och kvalitetssäkra den information vi förmedlar

FAS-portalen är ännu efter flera år den enda webbplats i Sverige som erbjuder samlad och tillförlitlig information om alkohol- och drogrelaterade fosterskador. Vi strävar alltid efter att det som publiceras både ska hålla hög vetenskaplig kvalité och vara lättillgängligt för dem som inte har tidigare kunskap i ämnet.

FAS-föreningen ingår i det Europeiska nätverket EUFASD Alliance och följer genom detta nätverk medicinsk, beteendevetenskaplig och övrig forskning som bedrivs inom vårt område. För att ta del av nya forskningsresultat deltar FAS-föreningen bland annat i de vetenskapliga konferenser som EUFASD Alliance arrangerar vartannat år.

Självklart är vi källkritiska och kontrollerar fakta innan vi publicerar, men vi arbetar även på andra sätt för att kvalitetssäkra innehållet på portalen, till exempel kan vi rådfråga experterna i vårt kompetensnätverk i specifika frågor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete här >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt